Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
14/11/U/M/PN/SZP "Kursy obsługi i programowania obrabiarek CNC w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013" (z dnia 10.10.2011r.) 2011-11-24 15:06:36
18/11/U/M/PN/SZP Opracowania i podziały geodezyjne z dnia 18.10.2011 2011-11-09 08:00:17
10/11/D/M/PN/SZP Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych dla szkół powiatowych 2011-11-15 13:33:49
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług usuwania z dróg pojazdów powyżej 3,5t oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych 2011-10-24 11:20:37
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług usuwania z dróg pojazdów do 3,5t 2011-10-26 08:18:33
Dostawa Fabrycznie nowego wyposażenia pracowni elektryk, elektrotechnik i elektromechanik- 10/2011/CKP 2011-10-25 20:38:44
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni elektryk, elektrotechnik, elektromechanik- ogłoszenie w BZP nr 351694-2011 w dniu 25.10.2011 2011-10-25 20:45:27
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10/2011/CKP- Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni elektryk, elektrotechnik i elektromechanik. 2011-11-01 00:05:38
20/11/U/M/PN/SZP Wykonanie operatów szacunkowych z dnia 8.11.2011 r. 2011-11-30 13:59:06
11/11/D/M/PN/SZP "Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem podstawowym na potrzeby Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" (z dnia 09.11.2011r.) 2011-12-20 16:13:19
10/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT CZĘŚCIOWYCH W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ . 2011-11-14 13:30:55
19/11/U/M/PN/SZP Kursy obsługi programu i programowania AutoCAD dla uczniów Powiatowych Zespołów Szkół 2012-02-01 12:13:16
8/11/R/M/PN/SZP Modernizacja dachu budynku SOSW przy ulicy Kościelnej 6" - budowa instalacji elektrycznej ogrzewania rynien i spustów rynnowych (z dnia 17 listopada 2011 r.) 2011-12-29 14:53:07
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI SPAWALNICTWA.11/2011/CKP 2011-11-18 21:54:34
21/11/U/M/PN/SZP Wykonanie operatów szacunkowych z dnia 22.11.2011 2011-12-12 13:25:05
PCPR- Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska urzędnicze 2011-12-21 12:24:40
DPS Bobrek: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-11-23 10:39:16
10/2011/CKP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2011-11-23 11:25:06
16/11/U/M/PN/SZP Organizacja i prowadzenie: zajęć, warsztatów i kursów komputerowych dla uczniów Powiatowych Zespołów Szkół 2012-01-12 09:15:40
12/11/D/M/PN/SZP „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz odbiór tablic (zwróconych – przeznaczonych do kasacji) i ich złomowanie” (z dnia 29.11.2011r.) 2012-01-13 12:06:14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe