Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
12/11/U/M/PN/SZP Kurs kosztorysowania budowlanego (z dnia 04.08.2011r.) 2011-09-12 09:49:19
7'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ 2011-08-08 13:14:48
1/11/R/M/PN/SZP Wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do siedziby KPPSP w Oświęcimiu 2011-08-10 14:44:37
1/11/Ru/M/WR/SZP Przebudowa drogi powiatowej nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice) - roboty uzupełnijące 2011-08-10 14:49:43
4'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO 2011-08-10 21:41:05
4/2011/CKP UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO . 2011-08-11 09:57:13
8/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT. 2011-08-11 11:47:23
4'/2011/CKP UWAGA ZMIANA w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 6 dot. "Dostawy fabrycznie nowego wózka widłowego" 2011-08-11 12:27:15
6/11/R/M/PN/SZP Przebudowa gazociągu oraz wodociągu na skrzyżowaniu ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu. 2011-09-14 12:07:57
5/11/R/M/PN/SZP Roboty budowlane w budynku internatu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Centrum Edukacyjno - Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" 2011-10-05 09:41:06
6'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-08-16 21:20:06
4'/2011/CKP Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego. 2011-08-19 22:08:51
7'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ 2011-08-19 22:32:50
13/11/U/M/PN/SZP "Budowa i wdrożenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" (z dnia 30.08.2011 r.) 2011-12-30 13:27:47
1/11/D/M/WR/SZP Dostawa energii cieplnej 2011-09-07 14:29:22
7/11/R/M/PN/SZP Rozbudowa ulicy Pilata w Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu" - etap I 2011-10-31 14:19:48
9/11/D/M/PN/SZP Zakup narzędzi i osprzętu do centrum obróbczego CNC (z dnia 14.09.2011 r.) 2011-10-27 15:30:25
Ubezpieczenie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oświęcimski oraz ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2011-11-08 11:19:30
15/11/U/M/PN/SZP Wykonanie opracowań geodezyjnych 2011-11-08 11:19:51
17/11/U/M/PN/SZP "Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013". (z dnia 07.10.2011r.) 2011-12-28 10:29:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe