Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
DPS - Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-06-06 14:37:32
4/11/U/M/PN/SZP Kurs cieśli budowlanego (z dnia 16.06.2011 r.) 2011-09-02 11:18:35
8/11/U/M/PN/SZP Kurs na uprawnienia energetyczne (20.06.2011r.) 2011-09-02 11:07:27
7/11/D/M/PN/SZP Dostawa sprzętu biurowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi (z dnia 22.06.2011r.) 2011-08-22 12:31:59
5/11/U/W/PN/SZP Pozyskanie danych cyfrowych-rozbudowa danych źródłowych o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla obszarów: Miasto Oświęcim, M 2011-10-03 09:39:49
8/11/D/M/PN/SZP „Dostawa materiałów eksploatacyjnych i biurowych dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na potrzeby projektu nr WND-POKL.09.02.00 2011-09-02 10:18:20
3/11/R/M/PN/SZP Przebudowa gazociągu oraz wodociągu na skrzyżowaniu ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu. 2011-08-16 10:40:25
Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 13.07.2011 r.) 2011-08-18 09:57:40
4/2011/CKP - ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO 2011-07-19 10:57:07
6/2011/CKP ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-07-19 10:58:27
5/2011/CKP ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 2011-07-19 10:56:06
10/11/U/M/PN/SZP Organizacja i prowadzenie kursów: kelnerskiego, barmańskiego oraz cateringu – organizacji przyjęć okolicznościowych (z dnia 21.07.2011 r.) 2011-08-25 15:20:01
4/11/R/M/PN/SZP Roboty budowlane w budynku internatu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Centrum Edukacyjno - Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" 2011-08-12 07:45:48
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2011-07-27 16:14:07
6'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-07-28 20:32:08
11/11/U/M/PN/SZP Kurs rysunku odręcznego (01.08.2011r.) 2011-09-05 08:41:47
7/2011/CKP UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -PRZETARG NIEOGRANICZONY -DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ. 2011-08-01 22:01:31
5/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - "DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TRENINGOWEGO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH, TESTÓW, BADAŃ I POMIARÓW" 2011-08-01 22:20:24
4/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT- "ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO" 2011-08-01 22:39:39
8/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZADZEŃ (POMOCY DYDAKTYCZNYCH) DO UTRZYMANIA ESTETYCZNYCH WARUNKÓW PRACY I NAUKI ZAWODU. 2011-08-03 16:53:52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe