Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-11-08 12:46:41
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wejscie na teren nieruchomosci w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator - przekładka Przeciszów - opracowanie dokumentacji projektowej 2019-12-13 13:25:07
Informacja z dnia 12 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.29.2020.JS PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wydaniu decyzji 2020-03-31 11:43:17
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2020 r. KR.RUZ.421.1.300.2019.AK PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 2020-02-24 13:21:43
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.36.2020.NP PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-03-05 13:38:56
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 2020-04-02 12:14:43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe