Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Mariola Cichoń 2018-10-01 10:48:17
Tauron Dystrybucja S.A. 2018-09-28 08:12:28
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2019-07-09 11:27:09
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-09-04 14:43:03
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-02-18 10:29:38
decyzja nr 2 Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.683.10.2.2015 z dnia 1 października 2019 r. 2020-07-06 09:00:34
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2019 r., informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomosci w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim 2019-10-30 09:12:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-11-08 12:46:41
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wejscie na teren nieruchomosci w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator - przekładka Przeciszów - opracowanie dokumentacji projektowej 2019-12-13 13:25:07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zaborze gm. Oświęcim 2020-01-27 11:50:19
Informacja z dnia 12 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.29.2020.JS PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wydaniu decyzji 2020-03-31 11:43:17
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-02-18 12:41:44
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.44 2020-02-18 13:53:41
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2020 r. KR.RUZ.421.1.300.2019.AK PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 2020-02-24 13:21:43
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Włosienica 2020-03-05 12:37:54
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.36.2020.NP PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-03-05 13:38:56
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 2020-04-02 12:14:43
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-04-22 08:42:20
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kęty Miasto 2020-04-27 13:40:28
Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie 2020-05-12 11:27:23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe