Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.49.2013 Wykonanie opracowań geodezyjnych 2013-11-08 11:43:02
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług usuwania pojazdów do 3,5 t. 2013-10-17 13:21:36
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług usuwania pojazdów powyżej 3,5 t. 2013-10-17 12:31:58
SZP.272.51.2013 Kurs obsługi obrabiarek skrawających (tokarz) 2013-11-27 08:20:38
SBM - staż wizyta zawodoznawcza dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach 2013-10-30 14:29:00
SZP.272.52.2013 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Internatu w Kętach" 2013-11-28 11:12:02
SZP.272.53.2013 - "Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku Internatu w Kętach” oraz „Modernizacja PŚDS w Kętach” (z dnia 04.11.2013 r.) 2013-11-27 08:35:58
SZP.272.54.2013 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budynek Starostwa - modernizacja" 2013-11-27 08:11:40
SZP.272.55.2013 - Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 13.11.2013 r.) 2013-12-03 10:32:36
SZP.272.56.2013 - "Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych w roku 2014" (z dnia 19.11.2013 r.) 2013-12-11 11:46:06
SZP.272.58.2013 - "Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach”" (z dnia 19.11.2013 r.) 2013-12-13 07:55:35
SBM - Szkolenie z programu Corel Draw 2013-11-20 08:56:02
SZP.272.57.2013 - "Zakup i dostawa obrabiarek CNC (symulatorów)" - (z dnia 28.11.2013 r.) 2013-12-11 13:15:13
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ROZSTRZYGNIĘTE 2014-06-02 14:47:13
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Jawiszowice 2015-01-22 09:21:14
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Bulowice 2015-01-14 14:14:32
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Oświęcim 2015-03-03 11:34:17
Obwieszczenia dotyczące projektowanych robót geologicznych - KWK Przeciszów 2015-04-23 11:16:38
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. księgowych w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu 2019-12-09 10:03:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. płacowych w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu 2019-12-09 10:04:21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe