Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.30.2013 - Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu (z dnia 18.07.2013 r.) 2013-08-16 11:00:32
SZP.272.31.2013 - Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 31.07.2013 r.) 2013-08-26 13:13:55
SZP.272.32.2013 - Przebudowa ulicy Obozowej (z dnia 05.08.2013 r.) 2013-09-26 11:36:09
SZP.272.33.2013 „Remont drogi dojazdowej i chodnika w PZ Nr 5 w Oświęcimiu” (z dnia 05.08.2013 r.) 2013-09-03 10:31:00
SZP.272.35.2013 - Kurs spawania metodą TIG - 141 ( z dnia 13.08.2013 r.) 2013-09-04 08:52:58
SZP.272.34.2013 Wykonanie operatów szacunkowych 2013-09-09 14:13:06
SZP.272.36.2013 UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU ORAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO 2013-10-08 11:14:19
SZP.272.37.2013 - Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 16.09.2013 r.) 2013-10-21 09:01:18
SZP.272.38.2013 - "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2013/2014" z podziałem na 6 zadań (części) (z dnia 16.09.2013 r.) 2013-11-22 10:41:34
SZP.272.39.2013 Remont ulicy Zamkowej w Bulowicach 2013-10-14 15:16:04
SZP.272.41.2013 - Roboty budowlane w budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświęcimiu ( z dnia 18.09.2013 r.) 2013-10-14 14:54:29
SZP. 272.40.2013 Wykonanie operatów szacunkowych 2013-10-23 13:09:16
SZP.272.42.2013 „Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr K 1762 – ul. Andrychowska w Piotrowicach” 2013-10-17 10:16:56
SZP.272.43.2013 "Uzupełnienie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej" (z dnia 24.09.2013 r.) 2013-10-31 14:51:53
SZP.272.45.2013 - Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 4 w Oświęcimiu (z dnia 24.09.2013 r.) 2013-10-28 14:17:00
SZP.272.46.2013 - Przebudowa ulicy Broniewskiego i Reymonta w Chełmku (z dnia 25.09.2013 r.) 2013-10-24 13:53:29
SZP.272.44.2013 Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej 2013-10-21 08:42:11
SZP.272.47.2013 - "Modernizacja budynku Internatu w Kętach" w tym: "Modernizacja PŚDS w Kętach" (z dnia 02.10.2013 r.) 2013-10-22 15:13:57
SBM - Zorganizowanie stażu – wizyty zawodoznawczej dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach realizowanej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-10-03 09:20:21
SZP.272.48.2013 - Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim (z dnia 08.10.2013 r.) 2013-11-06 11:53:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe