Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
decyzja nr 2 Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.683.10.2.2015 z dnia 1 października 2019 r. 2020-07-06 09:00:34
"Specjalista ds. spraw księgowych" 2019-12-09 10:10:42
1/11/D/M/WR/SZP Dostawa energii cieplnej 2011-09-07 14:29:22
1/11/R/M/PN/SZP Wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do siedziby KPPSP w Oświęcimiu 2011-08-10 14:44:37
1/11/Rd/M/WR/SZP Zamówienie dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu - etap I - w zakresie rozbudowy ulicy Pilata 2011-12-16 08:16:26
1/11/Ru/M/WR/SZP Przebudowa drogi powiatowej nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice) - roboty uzupełnijące 2011-08-10 14:49:43
10/11/D/M/PN/SZP Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych dla szkół powiatowych 2011-11-15 13:33:49
10/11/U/M/PN/SZP Organizacja i prowadzenie kursów: kelnerskiego, barmańskiego oraz cateringu – organizacji przyjęć okolicznościowych (z dnia 21.07.2011 r.) 2011-08-25 15:20:01
10/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT CZĘŚCIOWYCH W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ . 2011-11-14 13:30:55
10/2011/CKP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2011-11-23 11:25:06
11/11/D/M/PN/SZP "Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem podstawowym na potrzeby Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" (z dnia 09.11.2011r.) 2011-12-20 16:13:19
11/11/U/M/PN/SZP Kurs rysunku odręcznego (01.08.2011r.) 2011-09-05 08:41:47
11/2011/CKP Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni spawalnictwa. 2011-12-06 22:19:37
11/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-11-30 20:27:46
12/11/D/M/PN/SZP „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz odbiór tablic (zwróconych – przeznaczonych do kasacji) i ich złomowanie” (z dnia 29.11.2011r.) 2012-01-13 12:06:14
12/11/U/M/PN/SZP Kurs kosztorysowania budowlanego (z dnia 04.08.2011r.) 2011-09-12 09:49:19
13/11/U/M/PN/SZP "Budowa i wdrożenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" (z dnia 30.08.2011 r.) 2011-12-30 13:27:47
14/11/U/M/PN/SZP "Kursy obsługi i programowania obrabiarek CNC w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013" (z dnia 10.10.2011r.) 2011-11-24 15:06:36
15/11/U/M/PN/SZP Wykonanie opracowań geodezyjnych 2011-11-08 11:19:51
16/11/U/M/PN/SZP Organizacja i prowadzenie: zajęć, warsztatów i kursów komputerowych dla uczniów Powiatowych Zespołów Szkół 2012-01-12 09:15:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe