Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
decyzja nr 2 Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.683.10.2.2015 z dnia 1 października 2019 r. 2020-07-06 09:00:34
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chełmek m.Chełmek 2020-06-01 10:40:23
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-05-27 08:09:14
Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie 2020-05-12 11:27:23
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kęty Miasto 2020-04-27 13:40:28
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-04-22 08:42:20
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 2020-04-02 12:14:43
Informacja z dnia 12 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.29.2020.JS PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wydaniu decyzji 2020-03-31 11:43:17
Edward Baścik 2020-03-19 15:20:09
Bożena Sobocińska 2020-03-17 10:05:14
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.36.2020.NP PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-03-05 13:38:56
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Włosienica 2020-03-05 12:37:54
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2020 r. KR.RUZ.421.1.300.2019.AK PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 2020-02-24 13:21:43
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.44 2020-02-18 13:53:41
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-02-18 12:41:44
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-02-18 10:29:38
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zaborze gm. Oświęcim 2020-01-27 11:50:19
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wejscie na teren nieruchomosci w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator - przekładka Przeciszów - opracowanie dokumentacji projektowej 2019-12-13 13:25:07
"Specjalista ds. spraw księgowych" 2019-12-09 10:10:42
Nabór na stanowisko "Specjalista ds. księgowych" w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu 2019-12-09 10:08:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe