Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 2020-04-02 12:14:43
Informacja z dnia 12 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.29.2020.JS PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wydaniu decyzji 2020-03-31 11:43:17
Edward Baścik 2020-03-19 15:20:09
Bożena Sobocińska 2020-03-17 10:05:14
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.36.2020.NP PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-03-05 13:38:56
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2020 r. KR.RUZ.421.1.300.2019.AK PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 2020-02-24 13:21:43
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wejscie na teren nieruchomosci w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator - przekładka Przeciszów - opracowanie dokumentacji projektowej 2019-12-13 13:25:07
"Specjalista ds. spraw księgowych" 2019-12-09 10:10:42
Nabór na stanowisko "Specjalista ds. księgowych" w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu 2019-12-09 10:08:31
Nabór na stanowisko "Specjalista ds. płacowych" w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu 2019-12-09 10:07:59
Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Informatyk" w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu 2019-12-09 10:07:27
Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Referent ds. księgowych" 2019-12-09 10:06:56
Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Referent ds. płacowych" 2019-12-09 10:06:21
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. płacowych w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu 2019-12-09 10:04:21
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. księgowych w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu 2019-12-09 10:03:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-11-08 12:46:41
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2019 r., informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomosci w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim 2019-10-30 09:12:07
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-09-04 14:43:03
Marcin Kaliciński 2018-10-01 10:50:04
Mariola Cichoń 2018-10-01 10:48:17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe