Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Edward Baścik 2020-03-19 15:20:09
Bożena Sobocińska 2020-03-17 10:05:14
2/11/U/W/PN/SZP Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków - zakup danych cyfrowych (z dnia 07.04.2011r.) 2011-08-22 12:20:52
2/11/U/M/PN/SZP Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 07.04.2011 r.) 2011-08-22 12:56:57
3/11/D/M/PN/SZP Dostawa sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi (07.04.2011r.) 2011-08-22 13:03:00
3/11/U/M/PN/SZP Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 11.04.2011 r.) 2011-08-22 12:36:14
2/11/D/M/PN/SZP Dostawa materiałów biurowych i papieru do drukowania (z dnia 11.04.2011 r.) 2011-08-22 13:00:28
Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części warzywa i owoce 2011-04-12 10:35:08
5/11/U/M/PN/SZP Kurs spawania blach i rur metodą MAG (135) (z dnia 21.04.2011 r.) 2011-09-02 11:13:11
4/11/U/M/PN/SZP Kurs cieśli budowlanego (z dnia 21.04.2011 r.) 2011-09-02 11:16:50
DPS - Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części warzywa i owoce 2011-04-26 11:33:52
ZDP - zamiar wybudowania kanału technologicznego w DP 1853K, ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach 2011-04-28 08:41:58
6/11/U/M/PN/SZP Kurs operatora wózków widłowych (z dnia 29.04.2011 r.) 2011-09-02 11:11:19
7/11/U/M/PN/SZP Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 11 maja 2011 r.) 2011-08-22 12:54:11
4/11/D/M/PN/SZP Dostawa materiałów eksploatacyjnych i biurowych dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na potrzeby projektu nr WND-POKL.09.02.00- 2011-09-02 10:16:12
5/11/D/M/PN/SZP Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego (z dnia 17.05.2011 r.) 2011-08-22 12:40:51
2/11/R/M/PN/SZP Przebudowa drogi powiatowej nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice) - etap II - roboty budowlane (z dnia 17.05.2011 r.) 2011-08-10 14:34:52
3/11/U/W/PN/SZP Pozyskanie danych cyfrowych - rozbudowa danych źródłowych o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla obszaru miasta i gminy Kęt 2011-08-22 12:16:17
4/11/U/W/PN/SZP Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej Polanka Wielka - zakup danych cyfrowych (19.05.2011) 2011-08-22 12:10:49
6/11/D/M/PN/SZP Sukcesywny zakup i dostawa 274 kompletów odzieży ochronnej dla uczestników kursu spawacza (z dnia 26.05.2011 r.) 2011-09-02 11:04:52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe