Dokumenty: 62

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.09.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.34 2019-09-30 08:10:15
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 2 sierpnia 2019 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP o wydaniu na wniosek Gminy Brzeszcze decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-08-21 13:25:05
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 6 maja 2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.7.2019.IŚ 2019-05-29 09:12:36
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 maja 2019 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.24 oraz zawiadomienie z dnia 17 maja 2019 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.26 2019-05-29 09:06:16
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 08.05.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.10.2019.IZ 2019-05-17 09:36:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie, o wydaniu na wniosek Powiatu Oświęcimskiego , decyzji z dnia 13.05.2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.341.2019.MŁ 2019-05-17 08:44:47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 10.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD, 2019-04-23 09:58:32
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 25.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.61.2018.IŚ 2019-04-04 11:10:58
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 08.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.51.2018.IŚ 2019-03-26 14:00:15
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 15 marca 2019 r., znak: KR.RUZ.4211.26.2018.AK 2019-03-19 14:15:22
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.03.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.22 2019-03-18 11:09:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 13.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.1018.2018.AG 2019-03-18 08:54:31
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.26.2019.KB 2019-03-12 16:42:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 04.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD 2019-03-12 11:22:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.52.2018.KM 2019-03-06 13:42:45
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.59.2018.KM 2019-03-05 15:21:12
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 25 lutego 2019 r. znakGL.ZUZ.2.421.929.2018.TL2265 2019-03-04 09:01:43
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 13 lutego 2019 r. znak:GL.ZUZ.2.421.651.2018.AK/1781 2019-02-25 12:41:19
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 7 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.5.2019.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Bronisława Stanek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 32 w m. Trzebieńczyce, gm. Zator na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Skawy. 2019-02-21 14:47:44
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW WP z dnia 14.02.2019 r., znak: KR.RUZ.2.421.839.2018.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Gminnej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Wilczak w Porębie Wielkiej na odcinku 555 mb w km 0 + 000-0+318 i 0 + 349-0+586. 2019-02-20 09:32:20

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe