Dokumenty: 53

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 15 marca 2019 r., znak: KR.RUZ.4211.26.2018.AK 2019-03-19 14:15:22
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.03.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.22 2019-03-18 11:09:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 13.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.1018.2018.AG 2019-03-18 08:54:31
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.26.2019.KB 2019-03-12 16:42:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 04.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD 2019-03-12 11:22:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.52.2018.KM 2019-03-06 13:42:45
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.59.2018.KM 2019-03-05 15:21:12
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 25 lutego 2019 r. znakGL.ZUZ.2.421.929.2018.TL2265 2019-03-04 09:01:43
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 13 lutego 2019 r. znak:GL.ZUZ.2.421.651.2018.AK/1781 2019-02-25 12:41:19
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 7 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.5.2019.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Bronisława Stanek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 32 w m. Trzebieńczyce, gm. Zator na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Skawy. 2019-02-21 14:47:44
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW WP z dnia 14.02.2019 r., znak: KR.RUZ.2.421.839.2018.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Gminnej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Wilczak w Porębie Wielkiej na odcinku 555 mb w km 0 + 000-0+318 i 0 + 349-0+586. 2019-02-20 09:32:20
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 12.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.583.2018.NP 2019-02-14 15:15:45
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 01.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.64.2018.PM o wszczęciu na wniosek firmy INVEST DOM Sp. z o.o. - BESKIDY V Sp. k. (ul. Osiedle nad Sołą 20, 32-650 Kęty) postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych (studni chłonnych), które zlokalizowane będą na działce o numerze ewidencyjnym 2679/4 (obręb 0004 Kęty Nowe Miasto) oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z inwestycji ,,Budowy 12 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą" zlokalizowanych na działkach nr 2675/11 i nr 2679/4 (obręb 0004 Kety Nowe Miasto) przy ul. Spacerowej w miejscowości Kęty, pow. oświęcimski, gm. Kęty 2019-02-12 14:01:47
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW WP z dnia 31.01.2019 r., znak: KR.RUZ.2.421.828.2018.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Grabowiec w Monowicach na odcinku 254 mb w km 1 + 037-1+189 i 1 + 200-1+302. 2019-02-05 16:44:16
Informacja PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 15 stycznia 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.54.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Spólki REFRESCO Sp. z. o.o., ul. Fabryczna 8, 32-650 Kęty, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego REFRESCO Sp. z.o.o., Zakład Produkcyjny nr 1 Kęty, do wód Młynówki Czanieckiej w miejscowości Kęty, poprzez istniejące wyloty brzegowe W1, W2, W3 zlokalizowane na dz. nr 8578 (obręb 0008 Kęty Tereny Przemysłowe). 2019-01-29 15:42:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 14.01.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.839.2018.DG 2019-01-16 09:37:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 12.12.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ, o wydaniu na wniosek MG Spółki Wodnej w Kętach, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty, działającej poprzez Pełnomocnika P. Barbarę Bałajewicz, decyzji z dnia 12.12.2018 r. znak; KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego Dwór 1 na odcinku od km 0+210 do km 0 + 610 w m. Witkowice. 2019-01-10 14:06:34
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 21.12.2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.851.2018.AB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Janusza Kubicy, Plac Filaka 1/5, 40-750 Katowice na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych poprzez istniejący drenaż rozsączający do ziemi w Brzeszczach przy ul. Siedliska 124, na działkach nr 1498/36, 1498/38, 1498/45. 2019-01-08 09:46:22
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.12.2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK.25 2019-01-03 08:53:16
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.2.421.828.2018.DG, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Grabowiec w Monowicach na odcinku 254 mb w km 1 + 037-1+189 i 1 + 200-1+302. 2018-12-24 09:31:38

1 2 3