Dokumenty: 60

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 6 maja 2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.7.2019.IŚ 2019-05-29 09:12:36
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 maja 2019 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.24 oraz zawiadomienie z dnia 17 maja 2019 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.26 2019-05-29 09:06:16
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 08.05.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.10.2019.IZ 2019-05-17 09:36:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie, o wydaniu na wniosek Powiatu Oświęcimskiego , decyzji z dnia 13.05.2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.341.2019.MŁ 2019-05-17 08:44:47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 10.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD, 2019-04-23 09:58:32
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 25.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.61.2018.IŚ 2019-04-04 11:10:58
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 08.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.51.2018.IŚ 2019-03-26 14:00:15
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 15 marca 2019 r., znak: KR.RUZ.4211.26.2018.AK 2019-03-19 14:15:22
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.03.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.22 2019-03-18 11:09:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 13.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.1018.2018.AG 2019-03-18 08:54:31
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.26.2019.KB 2019-03-12 16:42:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 04.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD 2019-03-12 11:22:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.52.2018.KM 2019-03-06 13:42:45
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.59.2018.KM 2019-03-05 15:21:12
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 25 lutego 2019 r. znakGL.ZUZ.2.421.929.2018.TL2265 2019-03-04 09:01:43
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 13 lutego 2019 r. znak:GL.ZUZ.2.421.651.2018.AK/1781 2019-02-25 12:41:19
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 7 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.5.2019.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Bronisława Stanek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 32 w m. Trzebieńczyce, gm. Zator na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Skawy. 2019-02-21 14:47:44
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW WP z dnia 14.02.2019 r., znak: KR.RUZ.2.421.839.2018.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Gminnej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Wilczak w Porębie Wielkiej na odcinku 555 mb w km 0 + 000-0+318 i 0 + 349-0+586. 2019-02-20 09:32:20
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 12.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.583.2018.NP 2019-02-14 15:15:45
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 01.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.64.2018.PM o wszczęciu na wniosek firmy INVEST DOM Sp. z o.o. - BESKIDY V Sp. k. (ul. Osiedle nad Sołą 20, 32-650 Kęty) postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych (studni chłonnych), które zlokalizowane będą na działce o numerze ewidencyjnym 2679/4 (obręb 0004 Kęty Nowe Miasto) oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z inwestycji ,,Budowy 12 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą" zlokalizowanych na działkach nr 2675/11 i nr 2679/4 (obręb 0004 Kety Nowe Miasto) przy ul. Spacerowej w miejscowości Kęty, pow. oświęcimski, gm. Kęty 2019-02-12 14:01:47

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe