Dokumenty: 9

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2014-01-08 08:03:09
SBM - Szkolenie z programu Corel Draw 2013-11-20 08:56:02
SBM - staż wizyta zawodoznawcza dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach 2013-10-30 14:29:00
SBM - Zorganizowanie stażu – wizyty zawodoznawczej dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach realizowanej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-10-03 09:20:21
Zorganizowanie stażu – wizyty zawodoznawczej dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach realizowanej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-05-08 11:20:26
Zorganizowanie stażu – wizyty zawodoznawczej dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu realizowanej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-05-07 12:17:32
Samochód ciężarowy, lampa zespolona - pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2013-05-07 08:33:52
SBM - Staż wizyta zawodoznawcza dla uczniów PZ nr 4 2013-02-21 09:07:42
SBM - Zakup i dostawa gazu w butlach niezbędnego do przeprowadzenia „Kursu spawacza (metodą MAG 135)”, 2013-02-13 09:14:16

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe