Dokumenty: 26

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.63.2013 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze" (z dnia 20.12.2013 r.) 2014-02-21 08:12:35
SZP.272.60.2013 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budynek Starostwa – modernizacja” 2014-01-08 10:24:52
SZP.272.58.2013 - "Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach”" (z dnia 19.11.2013 r.) 2013-12-13 07:55:35
SZP.272.53.2013 - "Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku Internatu w Kętach” oraz „Modernizacja PŚDS w Kętach” (z dnia 04.11.2013 r.) 2013-11-27 08:35:58
SZP.272.54.2013 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budynek Starostwa - modernizacja" 2013-11-27 08:11:40
SZP.272.48.2013 - Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim (z dnia 08.10.2013 r.) 2013-11-06 11:53:30
SZP.272.45.2013 - Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 4 w Oświęcimiu (z dnia 24.09.2013 r.) 2013-10-28 14:17:00
SZP.272.46.2013 - Przebudowa ulicy Broniewskiego i Reymonta w Chełmku (z dnia 25.09.2013 r.) 2013-10-24 13:53:29
SZP.272.47.2013 - "Modernizacja budynku Internatu w Kętach" w tym: "Modernizacja PŚDS w Kętach" (z dnia 02.10.2013 r.) 2013-10-22 15:13:57
SZP.272.42.2013 „Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr K 1762 – ul. Andrychowska w Piotrowicach” 2013-10-17 10:16:56
SZP.272.39.2013 Remont ulicy Zamkowej w Bulowicach 2013-10-14 15:16:04
SZP.272.41.2013 - Roboty budowlane w budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświęcimiu ( z dnia 18.09.2013 r.) 2013-10-14 14:54:29
SZP.272.32.2013 - Przebudowa ulicy Obozowej (z dnia 05.08.2013 r.) 2013-09-26 11:36:09
SZP.272.33.2013 „Remont drogi dojazdowej i chodnika w PZ Nr 5 w Oświęcimiu” (z dnia 05.08.2013 r.) 2013-09-03 10:31:00
SZP.272.30.2013 - Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu (z dnia 18.07.2013 r.) 2013-08-16 11:00:32
SZP.272.25.2013 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 2013-08-09 13:29:24
SZP.272.29.2013 „Remont drogi dojazdowej i chodnika w PZ Nr 5 w Oświęcimiu” (z dnia 16.07.2013 r.) 2013-08-07 12:24:20
SZP.272.27.2013 „Prace interwencyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w zakresie odprowadzenia wód opadowych w 2013 r.” (z dnia 09.07.2013 r.) 2013-08-07 10:51:50
SZP.272.22.2013 Prace interwencyjne w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2013 r. 2013-07-25 10:18:12
SZP.272.28.2013 - Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu - Dworach 2013-07-15 14:31:25

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe