Dokumenty: 26

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.55.2013 - Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 13.11.2013 r.) 2013-12-03 10:32:36
SZP.272.52.2013 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Internatu w Kętach" 2013-11-28 11:12:02
SZP.272.51.2013 Kurs obsługi obrabiarek skrawających (tokarz) 2013-11-27 08:20:38
SZP.272.38.2013 - "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2013/2014" z podziałem na 6 zadań (części) (z dnia 16.09.2013 r.) 2013-11-22 10:41:34
SZP.272.49.2013 Wykonanie opracowań geodezyjnych 2013-11-08 11:43:02
SZP.272.43.2013 "Uzupełnienie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej" (z dnia 24.09.2013 r.) 2013-10-31 14:51:53
SZP. 272.40.2013 Wykonanie operatów szacunkowych 2013-10-23 13:09:16
SZP.272.37.2013 - Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 16.09.2013 r.) 2013-10-21 09:01:18
SZP.272.44.2013 Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej 2013-10-21 08:42:11
SZP.272.36.2013 UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU ORAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO 2013-10-08 11:14:19
SZP.272.34.2013 Wykonanie operatów szacunkowych 2013-09-09 14:13:06
SZP.272.35.2013 - Kurs spawania metodą TIG - 141 ( z dnia 13.08.2013 r.) 2013-09-04 08:52:58
SZP.272.31.2013 - Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 31.07.2013 r.) 2013-08-26 13:13:55
SZP.272.26.2013 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących I etap zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu" 2013-07-31 14:31:13
SZP.272.17.2013 „Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w kwocie 800.000 zł ” (z dnia 17.05.2013 r.) 2013-07-30 13:46:30
SZP.272.10.2013 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego (z dnia 29.04.2013 r.) 2013-07-24 10:21:05
SZP.272.24.2013 - Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 21.06.2013 r.) 2013-07-17 13:38:02
SZP.272.18.2013 Kurs prawa jazdy kat. B 2013-07-16 12:58:56
SZP.272.23.2013 - Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 20.06.2013 r.) 2013-07-16 10:32:34
SZP.272.20.2013 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K (dawna 04-104) na odcinku Babice - Harmęże - Etap II" 2013-07-01 09:01:44

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe