Dokumenty: 14

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 27.07.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.8.2018.MT, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-08-03 13:45:15
Odstrzał sanitarny dzików 2018-08-01 12:12:01
Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem pn.: "Budowa zjazdu z ul. Kombatantów oraz przejazdów usytuowanych na odcinku BI oraz w sąsiedztwie byłego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wraz z budową, przebudową i remontem obiektów i urządzeń towarzyszących." 2018-03-26 13:32:27
Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odcinka BI dawnego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do potoku Pławianka poprzez istniejący wylot zbiorczego rowu odwadniającego. 2018-03-08 11:47:58
Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych po zlikwidowanym PZ Nr 8 w Chełmku 2018-02-13 16:05:08
Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych po zlikwidowanym PZ Nr 8 w Chełmku 2018-01-03 12:04:33
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów 2017-01-31 09:49:08
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ww. projektu uchwały 2016-12-16 10:57:56
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 2016-11-08 10:16:35
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.06.2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.49 w sprawie przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" 2016-07-05 15:31:40
Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów w latach 2016-2020 2016-07-04 14:47:14
Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic. 2015-07-22 13:15:25
Pismo Ministra Środowiska w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu" 2015-07-09 10:52:23
Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B, aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Oświęcimski 2013-08-12 12:03:41

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe