Dokumenty: 34

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.8.2012 Wykonanie operatów szacunkowych (23.02.2012) 2012-03-19 08:41:17
SZP.272.1.2012 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Przeciszów (z dnia 02.02.2012 r.) 2012-03-19 12:21:33
SZP.272.6.2012 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki" (z dnia 9.02.2012 r.) 2012-03-19 12:31:53
SZP.272.5.2012 „Rozbudowa cyfrowych danych dotyczących zasobów drogowych powiatu oświęcimskiego wraz z aktualizacją dedykowanego oprogramowania i wprowadzeniem danych do systemu” (z dnia 14.02.2012r.) 2012-03-19 14:59:25
SZP.272.7.2012 Wykonanie koncepcji architektnicznej siedziby Secjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (z dnia 24 lutego 2012 r.) 2012-03-30 12:21:57
SZP.272.2.2012 Kurs prawa jazdy kat. B (z dnia 14.02.2012 r.) 2012-04-03 16:36:50
SZP.272.12.2012 „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012 przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu”” (z dnia 14.03.2012r.) 2012-04-13 13:02:17
SZP.272.14.2012 Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 22 marca 2012 r.) 2012-04-16 11:49:52
SZP.272.10.2012 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Obozowej" (z dnia 12 marca 2012 r.) 2012-04-18 14:37:13
SZP.272.13.2012 Koszenie i porządkowanie nieruchomości (z dnia 02 kwietnia 2012 r.) 2012-04-27 13:10:39
SZP.272.11.2012 Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski 2012-05-08 16:57:04
SZP.272.9.2012 „Wykonanie operatów szacunkowych” (z dnia 19.03.2012r.) 2012-05-28 14:52:22
SZP.272.17.2012 Wykonanie operatów szacunkowych ( z dnia 7 maja 2012 r.) 2012-05-30 11:15:29
SZP.272.15.2012 Organizacja i prowadzenie kursów: zaawansowane metody programowania aplikacji internetowych w środowisku PHP, programowania aplikacji graficznych w programie Photoshop, programowania (automatyka i robotyka) (z dnia 24.04.2012 r.) 2012-05-31 15:23:15
SZP.272.16.2012. Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 23 kwietnia 2012 r.) 2012-06-28 13:44:58
SZP.272.18.2012 Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 15 maja 2012 r.) 2012-07-03 09:03:28
SZP.272.4.2012 "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego" 2012-07-03 09:31:13
SZP.272.26.2012 Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 25.07.2012 r.) 2012-08-08 14:50:57
SZP.272.27.2012 Kurs obsługi programu AutoCAD (z dnia 02.08.2012 r.) 2012-09-05 09:16:16
SZP.272.29.2012 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (z dnia 6 sierpnia 2012 r.) 2012-09-05 09:34:11

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe