Dokumenty: 165

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.6821.54.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów w decyzji 2017-10-05 09:37:53
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 2017-10-04 08:36:48
SGG.6821.45.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-03 12:32:04
SGG.6821.13.2017 Ogłoszenie Nr 1 o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-03 12:30:55
SGG.6821.37.2017 Decyzja - Dwory I 2017-10-03 12:29:08
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2017-10-03 10:13:53
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach 2017-10-03 07:47:46
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Jawiszowicach 2017-10-03 07:46:40
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania 2017-09-27 12:19:08
SGG.6821.9.2017 Decyzja - Dwory I - Pędziwiatr 2017-09-22 13:17:11
SGG.6821.29.2017 Decyzja - Dwory I - Piętka 2017-09-22 13:15:28
SGG.6821.11.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2017-09-21 10:23:25
SGG.6821.12.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2017-09-21 10:20:52
SGG.6821.34.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - Włosienica - Słomka 2017-09-20 14:28:35
SGG.6821.28.2017 Decyzja - Włosienica - Stachura 2017-09-19 13:31:01
SGG.6821.19.2017 Decyzja - Włosienica - Kłyczek 2017-09-19 13:29:41
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2017-09-18 15:08:16
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia 2017-09-18 15:07:07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Brzeszcze 2017-09-15 09:17:46
Ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-09-13 09:03:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9