Dokumenty: 289

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.6821.19.2018 Decyzja 2018-06-20 12:24:09
SGG.6821.58.2017 Decyzja 2018-06-18 08:50:11
SGG.6852.1.2018 Decyzja 2018-06-15 13:32:45
SGG.6840.5.3.2017 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Grojcu 2018-06-14 09:18:22
SGG.6821.17.2018 Decyzja 2018-06-13 11:00:45
SGG.6821.29.2018 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2018-06-12 09:36:45
SGG.6821.43.2016 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2018-06-12 09:35:27
SGG.6821.36.2017 Decyzja 2018-06-11 11:43:56
SGG.6821.4.30.2018 Wykaz nieruchomości POwiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do użyczenia 2018-06-08 08:58:46
SGG.6821.61.2016 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2018-06-07 12:09:45
SGG.6821.57.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2018-06-07 12:08:21
SGG.6821.56.2017 Decyzja 2018-06-07 11:08:12
Ogłoszenie o wpisie na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych. 2018-06-06 09:25:49
SGG.7228-5-58/09 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2018-05-28 13:11:47
SGG.7228-5-46/09 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2018-05-28 13:08:40
SGG.7228-5-82/09 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2018-05-28 13:04:10
SGG.683.20.25.2012 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2018-05-28 12:59:44
SGG.6821.50.2017 Decyzja 2018-05-24 13:51:33
SGG.6821.58.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2018-05-24 11:37:33
SGG.6845.2.4.2018 Wykaz nieruchomości powiatowych do oddania w użytkowanie 2018-05-22 16:27:28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15