Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.6845.4.2018 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2018-10-02 15:46:12
Wniosek o wpisanie na listę biegłych rzeczoznawców majatkowych 2018-09-25 10:59:30
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż niezabudowanej działki w Bobrku 2018-09-25 08:20:32
SGG.6845.5.2018 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2018-09-19 13:15:42
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych na rok 2018 2018-09-14 11:17:34
SGG.6821.50.2018 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2018-09-13 09:30:07
SGG.6821.34.2017 Decyzja 2018-09-05 08:27:39
SGG.6821.9.2018-decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2018-08-23 09:15:16
SGG.7228-5-13/09-decyzja ustalająca odszkodowania za udział części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2018-08-16 09:31:34
SGG.6821.73.2018 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2018-08-13 10:27:36
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Bobrku 2018-08-10 10:16:30
SGG.6821.86.2017 Decyzja 2018-08-08 10:16:08
SGG.6821.87.2017 Decyzja 2018-08-08 10:15:07
SGG.683.20.26.2012 Decyzja 2018-08-03 09:31:39
SGG.6840.3.2018 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do darowizny 2018-08-01 12:31:31
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki 321/3 w Grojcu 2018-07-31 12:10:53
Ogłoszenie o II pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2018-07-31 12:06:02
SGG.683.20.22.2012 Decyzja nr 3 2018-07-30 11:10:05
SGG.7228-5-67/09 Decyzja 2018-07-27 12:42:29
SGG.7228-5-75-09 Decyzja 2018-07-27 12:41:19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe