Dokumenty: 94

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.6821.48.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-16 13:13:00
SGG.6821.43.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-16 13:11:32
SGG.6821.40.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-16 13:10:24
SGG.683.20.22.2012 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - Kety Podlesie 2017-10-09 11:06:25
SGG.6821.51.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2017-10-05 09:50:54
SGG.6821.50.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów decyzji 2017-10-05 09:49:38
SGG.6821.53.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów decyzji 2017-10-05 09:42:58
SGG.6821.14.2017 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2017-10-05 09:41:10
SGG.6821.52.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2017-10-05 09:39:31
SGG.6821.54.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów w decyzji 2017-10-05 09:37:53
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 2017-10-04 08:36:48
SGG.6821.45.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-03 12:32:04
SGG.6821.13.2017 Ogłoszenie Nr 1 o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-03 12:30:55
SGG.6821.37.2017 Decyzja - Dwory I 2017-10-03 12:29:08
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2017-10-03 10:13:53
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach 2017-10-03 07:47:46
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Jawiszowicach 2017-10-03 07:46:40
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania 2017-09-27 12:19:08
SGG.6821.9.2017 Decyzja - Dwory I - Pędziwiatr 2017-09-22 13:17:11
SGG.6821.29.2017 Decyzja - Dwory I - Piętka 2017-09-22 13:15:28

1 2 3 4 5