Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2018-10-23 08:49:16
SGG.6820.40.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2018-10-18 08:47:54
SGG.6821.45.2017 Postanowienie 2018-10-11 12:15:51
SGG.6821.29.2017 Postanowienie 2018-10-11 12:14:35
SGG.6821.45.2017 Decyzja 2018-10-04 09:08:08
SGG.6821.29.2017 Decyzja 2018-10-04 09:06:55
SGG.6821.50.2018 Decyzja 2018-10-03 15:06:58
SGG.6845.4.2018 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2018-10-02 15:46:12
Wniosek o wpisanie na listę biegłych rzeczoznawców majatkowych 2018-09-25 10:59:30
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż niezabudowanej działki w Bobrku 2018-09-25 08:20:32
SGG.6845.5.2018 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2018-09-19 13:15:42
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych na rok 2018 2018-09-14 11:17:34
SGG.6821.50.2018 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2018-09-13 09:30:07
SGG.6821.34.2017 Decyzja 2018-09-05 08:27:39
SGG.6821.9.2018-decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2018-08-23 09:15:16
SGG.7228-5-13/09-decyzja ustalająca odszkodowania za udział części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2018-08-16 09:31:34
SGG.6821.73.2018 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2018-08-13 10:27:36
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Bobrku 2018-08-10 10:16:30
SGG.6821.86.2017 Decyzja 2018-08-08 10:16:08
SGG.6821.87.2017 Decyzja 2018-08-08 10:15:07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13