Dokumenty: 300

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.6840.13.2017 Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 2019-06-18 13:40:32
SGG.6846.3.2018 Decyzja 2019-06-10 13:01:56
SGG.6840.5.6.2018 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Jawiszowicach 2019-06-06 12:19:45
SGG.6840.5.5.2018 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Jawiszowicach 2019-06-06 12:17:14
SGG.6845.4.2019 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu. 2019-05-28 10:24:28
SGG.6845.2.2019 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2019-05-14 08:58:30
SGG.683.5.2.2018 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2019-05-10 13:15:57
SGG.6845.3.2019 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do dzierżawy 2019-05-09 12:05:03
SGG.6845.6.2019 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do dzierżawy 2019-05-09 12:03:31
SGG.6840.5.4.2018 Wykaz nieruchomości powiatowych do darowizny 2019-05-09 08:55:44
Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do darowizny 2019-05-07 09:13:15
SGG.6846.2.5.2014 Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy 2019-05-02 10:15:46
SGG.6821.25.2016 Decyzja nr 2 2019-04-29 08:55:23
SGG.683.29.12.2013 Decyzja 2019-04-25 14:46:23
SGG.683.29.10.2013 Decyzja 2019-04-25 14:42:20
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 2019-04-24 10:41:44
Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Bobrku 2019-04-23 08:41:39
SGG.6840.4.2018 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do darowizny 2019-04-18 11:26:48
SGG.6845.5.2019 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2019-04-18 11:25:19
SGG.6846.3.2018 Zawiadomienie 2019-04-16 11:26:16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe