Dokumenty: 291

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.6821.28.2017 Decyzja - Włosienica - Stachura 2017-09-19 13:31:01
SGG.6821.19.2017 Decyzja - Włosienica - Kłyczek 2017-09-19 13:29:41
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2017-09-18 15:08:16
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia 2017-09-18 15:07:07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Brzeszcze 2017-09-15 09:17:46
Ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-09-13 09:03:50
SGG.6821.37.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Dwory I 2017-09-06 12:08:56
SGG.7228-5-80/09 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - Kęty Nowe Miasto - Gąsiorek 2017-09-05 10:25:31
SGG.6821.53.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania - Dwory I - Handzlik 2017-09-05 10:22:53
SGG.6821.35.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania - Grodzisko - Kamski 2017-09-05 10:20:23
SGG.6821.50.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania - Monowice - Busiek 2017-09-05 10:18:39
SGG.6821.14.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania - Monowice - Grubka 2017-09-05 10:16:42
SGG.6821.28.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Włosienica - Stachura 2017-08-30 08:36:24
SGG.6821.19.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Włosienica - Kłyczek 2017-08-30 08:34:34
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2017-08-29 09:02:59
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2017-08-29 09:01:00
Wykaz nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 2017-08-23 12:17:14
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2017-08-14 08:35:15
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-08-14 08:33:29
SGG.6821.35.2016 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Grodzisko 2017-08-07 08:59:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15