Dokumenty: 263

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2017-11-09 10:48:07
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2017-11-09 10:47:16
SGG.6821.18.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-11-06 14:58:23
SGG.6821.13.2017 Ogłoszenie Nr 2 o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-11-06 14:56:26
SGG.6821.36.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-26 14:15:38
SGG.6821.47.2017Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-26 14:13:41
SGG.6821.55.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-26 14:12:27
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2017-10-19 13:31:22
SGG.6846.2.1.2012 Decyzja Starosty Oświęcimskiego 2017-10-19 12:16:11
SGG.6821.48.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-16 13:13:00
SGG.6821.43.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-16 13:11:32
SGG.6821.40.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-16 13:10:24
SGG.683.20.22.2012 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - Kety Podlesie 2017-10-09 11:06:25
SGG.6821.51.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2017-10-05 09:50:54
SGG.6821.50.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów decyzji 2017-10-05 09:49:38
SGG.6821.53.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów decyzji 2017-10-05 09:42:58
SGG.6821.14.2017 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2017-10-05 09:41:10
SGG.6821.52.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2017-10-05 09:39:31
SGG.6821.54.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów w decyzji 2017-10-05 09:37:53
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 2017-10-04 08:36:48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14