Dokumenty: 300

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
ogłoszenie znak: SGG.683.8.3.2018 z dnia 2 lipca 2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-07-04 12:20:06
ogłoszenie znak: SGG.683.8.2.2018 z dnia 2 lipca 2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-07-04 12:19:03
SGG.7228-5-13/09-decyzja ustalająca odszkodowania za udział części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2018-08-16 09:31:34
6840.24.2016 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do zamiany 2019-03-28 11:30:15
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości SGG.6821.72.2018 2019-04-04 09:24:58
Decyzja SGG.6821.82.2017 2018-06-22 10:20:29
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych na rok 2018 2018-09-14 11:17:34
Ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-09-13 09:03:50
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2018-05-09 08:00:09
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Bobrku 2018-08-10 10:16:30
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż niezabudowanej działki w Bobrku 2018-09-25 08:20:32
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż niezabudowanej działki w Jawiszowicach 2019-03-19 09:14:58
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Skidziniu 2018-05-04 12:16:55
Ogłoszenie o I publicznym pisemnym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Jawiszowicach 2019-03-19 09:51:32
Ogłoszenie o II pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2018-07-31 12:06:02
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Bobrku 2018-11-05 09:04:53
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 2019-04-24 10:41:44
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w uzytkowanie wieczyste 2017-12-01 12:03:15
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki 321/3 w Grojcu 2018-07-31 12:10:53
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Skidziniu 2018-07-13 11:29:44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe