Dokumenty: 62

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-09-13 09:03:50
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 2017-10-04 08:36:48
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach 2017-10-03 07:47:46
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Jawiszowicach 2017-10-03 07:46:40
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania administracyjnego 2017-07-20 14:21:40
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania 2017-09-27 12:19:08
SGG.6821.11.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2017-09-21 10:23:25
SGG.6821.12.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2017-09-21 10:20:52
SGG.6821.13.2017 Ogłoszenie Nr 1 o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-03 12:30:55
SGG.6821.14.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania - Monowice - Grubka 2017-09-05 10:16:42
SGG.6821.14.2017 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2017-10-05 09:41:10
SGG.6821.19.2017 Decyzja - Włosienica - Kłyczek 2017-09-19 13:29:41
SGG.6821.19.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Włosienica - Kłyczek 2017-08-30 08:34:34
SGG.6821.21.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z dz. 28/8 Grodzisko 2017-07-18 15:49:23
SGG.6821.22.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania Grodzisko 2017-06-12 09:34:17
SGG.6821.24.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania Grodzisko 2017-06-14 15:12:49
SGG.6821.25.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania - Grodzisko 2017-06-14 15:13:09
SGG.6821.26.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania Grodzisko 2017-06-14 15:13:28
SGG.6821.28.2016 decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania Grodzisko 2017-06-12 09:34:55
SGG.6821.28.2017 Decyzja - Włosienica - Stachura 2017-09-19 13:31:01

1 2 3 4