Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.7228-5-13/09-decyzja ustalająca odszkodowania za udział części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2018-08-16 09:31:34
Decyzja SGG.6821.82.2017 2018-06-22 10:20:29
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych na rok 2018 2018-09-14 11:17:34
Ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-09-13 09:03:50
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2018-05-09 08:00:09
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Bobrku 2018-08-10 10:16:30
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż niezabudowanej działki w Bobrku 2018-09-25 08:20:32
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Skidziniu 2018-05-04 12:16:55
Ogłoszenie o II pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2018-07-31 12:06:02
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Bobrku 2018-11-05 09:04:53
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w uzytkowanie wieczyste 2017-12-01 12:03:15
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki 321/3 w Grojcu 2018-07-31 12:10:53
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Skidziniu 2018-07-13 11:29:44
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej działki w Jawiszowicach 2018-01-31 08:41:53
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Jawiszowicach 2018-01-31 08:40:00
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2018-10-23 08:49:16
Ogłoszenie o III rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej działki w Jawiszowicach 2018-03-21 09:21:18
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 2017-10-04 08:36:48
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Brzezince 2017-12-01 12:59:00
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach 2017-10-03 07:47:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13