Dokumenty: 168

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-09-13 09:03:50
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2018-05-09 08:00:09
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Skidziniu 2018-05-04 12:16:55
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w uzytkowanie wieczyste 2017-12-01 12:03:15
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej działki w Jawiszowicach 2018-01-31 08:41:53
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Jawiszowicach 2018-01-31 08:40:00
Ogłoszenie o III rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej działki w Jawiszowicach 2018-03-21 09:21:18
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 2017-10-04 08:36:48
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Brzezince 2017-12-01 12:59:00
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach 2017-10-03 07:47:46
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Jawiszowicach 2017-10-03 07:46:40
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania administracyjnego 2017-07-20 14:21:40
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania SGG.6821.17.2018 2018-02-20 11:12:32
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania SGG.6821.56.2017 2018-02-21 15:01:44
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania SGG.6821.58.2017 2018-02-20 11:11:37
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania 2017-09-27 12:19:08
SGG.6821.10.2017 - decyzja 2018-02-15 07:46:24
SGG.6821.10.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 2018-01-24 10:44:57
SGG.6821.10.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-11-15 11:01:45
SGG.6821.11.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2017-09-21 10:23:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9