Dokumenty: 94

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-09-13 09:03:50
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w uzytkowanie wieczyste 2017-12-01 12:03:15
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 2017-10-04 08:36:48
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Brzezince 2017-12-01 12:59:00
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach 2017-10-03 07:47:46
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Jawiszowicach 2017-10-03 07:46:40
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania administracyjnego 2017-07-20 14:21:40
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania 2017-09-27 12:19:08
SGG.6821.10.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-11-15 11:01:45
SGG.6821.11.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2017-09-21 10:23:25
SGG.6821.12.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2017-09-21 10:20:52
SGG.6821.13.2017 Ogłoszenie Nr 1 o wszczęciu postępowania 2017-12-11 13:11:43
SGG.6821.13.2017 Ogłoszenie Nr 1 o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-10-03 12:30:55
SGG.6821.13.2017 Ogłoszenie Nr 2 o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-11-06 14:56:26
SGG.6821.14.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania - Monowice - Grubka 2017-09-05 10:16:42
SGG.6821.14.2017 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2017-10-05 09:41:10
SGG.6821.18.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2017-11-06 14:58:23
SGG.6821.19.2017 Decyzja - Włosienica - Kłyczek 2017-09-19 13:29:41
SGG.6821.19.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Włosienica - Kłyczek 2017-08-30 08:34:34
SGG.6821.21.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z dz. 28/8 Grodzisko 2017-07-18 15:49:23

1 2 3 4 5