Dokumenty: 26

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
19/11/U/M/PN/SZP Kursy obsługi programu i programowania AutoCAD dla uczniów Powiatowych Zespołów Szkół 2012-02-01 12:13:16
16/11/U/M/PN/SZP Organizacja i prowadzenie: zajęć, warsztatów i kursów komputerowych dla uczniów Powiatowych Zespołów Szkół 2012-01-12 09:15:40
13/11/U/M/PN/SZP "Budowa i wdrożenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" (z dnia 30.08.2011 r.) 2011-12-30 13:27:47
17/11/U/M/PN/SZP "Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013". (z dnia 07.10.2011r.) 2011-12-28 10:29:15
21/11/U/M/PN/SZP Wykonanie operatów szacunkowych z dnia 22.11.2011 2011-12-12 13:25:05
20/11/U/M/PN/SZP Wykonanie operatów szacunkowych z dnia 8.11.2011 r. 2011-11-30 13:59:06
14/11/U/M/PN/SZP "Kursy obsługi i programowania obrabiarek CNC w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013" (z dnia 10.10.2011r.) 2011-11-24 15:06:36
18/11/U/M/PN/SZP Opracowania i podziały geodezyjne z dnia 18.10.2011 2011-11-09 08:00:17
15/11/U/M/PN/SZP Wykonanie opracowań geodezyjnych 2011-11-08 11:19:51
Ubezpieczenie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oświęcimski oraz ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2011-11-08 11:19:30
5/11/U/W/PN/SZP Pozyskanie danych cyfrowych-rozbudowa danych źródłowych o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla obszarów: Miasto Oświęcim, M 2011-10-03 09:39:49
12/11/U/M/PN/SZP Kurs kosztorysowania budowlanego (z dnia 04.08.2011r.) 2011-09-12 09:49:19
11/11/U/M/PN/SZP Kurs rysunku odręcznego (01.08.2011r.) 2011-09-05 08:41:47
4/11/U/M/PN/SZP Kurs cieśli budowlanego (z dnia 16.06.2011 r.) 2011-09-02 11:18:35
4/11/U/M/PN/SZP Kurs cieśli budowlanego (z dnia 21.04.2011 r.) 2011-09-02 11:16:50
5/11/U/M/PN/SZP Kurs spawania blach i rur metodą MAG (135) (z dnia 21.04.2011 r.) 2011-09-02 11:13:11
6/11/U/M/PN/SZP Kurs operatora wózków widłowych (z dnia 29.04.2011 r.) 2011-09-02 11:11:19
8/11/U/M/PN/SZP Kurs na uprawnienia energetyczne (20.06.2011r.) 2011-09-02 11:07:27
10/11/U/M/PN/SZP Organizacja i prowadzenie kursów: kelnerskiego, barmańskiego oraz cateringu – organizacji przyjęć okolicznościowych (z dnia 21.07.2011 r.) 2011-08-25 15:20:01
2/11/U/M/PN/SZP Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 07.04.2011 r.) 2011-08-22 12:56:57

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe