Dokumenty: 172

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie dotyczące przetargu ofertowego na sprzedaż samochodów i sprzętu ZDP 2013-03-06 10:41:44
Ogłoszenie dotyczące przetargu ofertowego na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDP 2013-03-06 09:49:46
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2013-02-20 09:26:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-01-07 14:50:15
Przetarg niograniczony na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: "Zainwestuj w siebie" 2012-12-24 08:11:25
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-12-18 11:35:11
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-12-18 09:16:34
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-11-30 11:03:31
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-10-31 12:51:23
Informacja na temat dofinansowania zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2012-09-21 12:36:38
Zaproszenie do składania ofert na realizację szeregu zabiegów rehabilitacyjnych 2012-09-06 11:54:11
Ogłoszenie 2012-08-31 14:46:18
Specjalista w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 2012-08-21 12:42:19
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu służbowego - SOSW w Oświęcimiu (z dnia 17.07.2012 r.) 2012-08-03 12:02:54
PCPr- informacja o naborze wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2012-07-27 09:20:54
PCPR- Oferta w sprawie szkolenia rodzin zastępczych. 2012-05-07 08:40:56
PCPR- Ogłoszenie oferty na dwa stanowiska koordynatorów pieczy zastępczej 2012-04-16 13:01:16
PCPR- Oferta pracy na stanowisko psychologa. 2012-04-16 13:00:06
PCPR- Oferta cenowa na realizację szkolenia z zakresu treningu kompetencji społecznych pt.: Umiejętność komunikowania. 2012-03-15 08:13:38
PCPR- Oferta cenowa na realizację szkolenia z zakresu treningu kompetencji społecznych pt.: Radzenie sobie ze stresem (os. niepełnosprawne). 2012-03-15 08:11:49

1 2 3 4 5 6 7 8 9