Dokumenty: 184

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81 osób przewlekle psychicznie chorych 2013-10-17 09:11:24
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci 2013-10-17 09:00:43
DPS Bobrek: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku 2013-09-24 13:18:21
Realizacja szeregu zabiegów rehabilitacyjnych 2013-09-11 13:12:48
Ogłoszenie na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych z zakresu: asertywność i budowanie poczucia własnej wartości 2013-08-30 10:43:25
Przedłużenie terminu składania ofert: Specjalista w zakresie indywidualnej terapii jąkania dla osoby dorosłej 2013-06-17 12:57:48
Zaproszenie do wspólpracy dwóch animatorów czasu wolnego dzieci i młodzieży 2013-05-17 09:43:05
Asystent osoby niepełnosprawnej 2013-03-28 12:22:30
Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2013-03-28 12:20:53
Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2013-03-28 12:18:47
Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego 2013-03-28 12:16:49
ZDP Oświęcim: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż majątku ZDP 2013-03-20 10:38:42
Ogłoszenie dotyczące przetargu ofertowego na sprzedaż samochodów i sprzętu ZDP 2013-03-06 10:41:44
Ogłoszenie dotyczące przetargu ofertowego na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDP 2013-03-06 09:49:46
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2013-02-20 09:26:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-01-07 14:50:15
Przetarg niograniczony na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: "Zainwestuj w siebie" 2012-12-24 08:11:25
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-12-18 11:35:11
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-12-18 09:16:34
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-11-30 11:03:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe