Dokumenty: 181

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Odbudowa nawierzchni ul. Wadowickiej w sołectwie Głębowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Plebańską i Śmietanówka 2013-05-07 11:58:02
Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wyboji w jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego - Wyniki 2013-04-10 12:39:17
Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 1762K - ul. Andrychowska w Piotrowicach w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej - ogłoszenie wyników 2013-04-10 12:33:08
Koszenie pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego - ogłoszenie wyników 2013-04-10 12:31:38
Asystent osoby niepełnosprawnej 2013-03-28 12:22:30
Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2013-03-28 12:20:53
Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2013-03-28 12:18:47
Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego 2013-03-28 12:16:49
ZDP Oświęcim: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż majątku ZDP 2013-03-20 10:38:42
Ogłoszenie dotyczące przetargu ofertowego na sprzedaż samochodów i sprzętu ZDP 2013-03-06 10:41:44
Ogłoszenie dotyczące przetargu ofertowego na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDP 2013-03-06 09:49:46
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2013-02-20 09:26:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-01-07 14:50:15
Przetarg niograniczony na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: "Zainwestuj w siebie" 2012-12-24 08:11:25
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-12-18 11:35:11
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-12-18 09:16:34
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-11-30 11:03:31
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-10-31 12:51:23
Informacja na temat dofinansowania zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2012-09-21 12:36:38
Zaproszenie do składania ofert na realizację szeregu zabiegów rehabilitacyjnych 2012-09-06 11:54:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10