Dokumenty: 184

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Trening kompetencji społecznych z zakresu: „Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości” - listopad 2014 r. 2014-10-22 11:27:48
Zaproszenie do przedstawienia informacji dotyczącej kosztów realizacji w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych 2014-08-20 10:31:30
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów zawodowych 2014-07-04 10:21:08
Rozeznanie dostepnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów językowych 2014-07-04 09:59:55
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-04-02 09:22:00
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu treningu psychoedukacyjnego 2014-03-13 10:46:28
Rozeznanie dostpnej oferty rynkowej w zakresie treningu kompetencji społecznych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 2014-03-13 10:44:10
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego 2014-03-13 10:40:07
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie treningu kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnych 2014-03-13 10:36:58
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie specjalisty w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2014-03-13 10:25:11
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej 2014-03-13 10:21:52
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2014-03-13 10:15:21
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach: Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży 2013-12-09 15:13:59
Konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych 2013-12-05 14:48:43
Ogłoszenie o naborze na jedno stanowisko urzędnicze 2013-11-25 14:11:15
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013-11-20 11:21:23
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci 2013-11-20 11:15:06
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81osób przewlekle psychicznie chorych 2013-11-20 11:12:35
Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Oświęcimiu informuje, że Powiat Oświęcimski przystąpił do programu „Aktywny samorząd” w 2013 r.!!! 2013-11-19 14:23:02
Otwraty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013-10-17 09:26:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe