Dokumenty: 181

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie specjalisty w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2014-03-13 10:25:11
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej 2014-03-13 10:21:52
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2014-03-13 10:15:21
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach: Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży 2013-12-09 15:13:59
Konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych 2013-12-05 14:48:43
Ogłoszenie o naborze na jedno stanowisko urzędnicze 2013-11-25 14:11:15
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013-11-20 11:21:23
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci 2013-11-20 11:15:06
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81osób przewlekle psychicznie chorych 2013-11-20 11:12:35
Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Oświęcimiu informuje, że Powiat Oświęcimski przystąpił do programu „Aktywny samorząd” w 2013 r.!!! 2013-11-19 14:23:02
Otwraty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013-10-17 09:26:01
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81 osób przewlekle psychicznie chorych 2013-10-17 09:11:24
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci 2013-10-17 09:00:43
DPS Bobrek: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku 2013-09-24 13:18:21
Realizacja szeregu zabiegów rehabilitacyjnych 2013-09-11 13:12:48
Ogłoszenie na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych z zakresu: asertywność i budowanie poczucia własnej wartości 2013-08-30 10:43:25
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu 2013-06-21 11:42:54
Przedłużenie terminu składania ofert: Specjalista w zakresie indywidualnej terapii jąkania dla osoby dorosłej 2013-06-17 12:57:48
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wilamowickiej w Rajsku 2013-05-27 12:37:38
Zaproszenie do wspólpracy dwóch animatorów czasu wolnego dzieci i młodzieży 2013-05-17 09:43:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10