Dokumenty: 181

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu 2018-04-27 18:01:53
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-01-18 09:27:53
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2018 r. 2017-12-14 13:38:28
DPS Bobrek: Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-12-14 10:53:10
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-12-11 13:47:06
DPS Bobrek: Dostawa paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-12-06 15:58:26
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-12-05 13:12:48
DPS Bobrek: Adaptacja pomieszczenia na pokój mieszkalny wraz z łazienką 2017-11-16 09:50:57
ZOZ: drugi przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji na najem pawilonu na czas określony 2017-11-02 10:33:09
DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-10-27 12:21:39
DPS Bobrek: Przebudowa i budowa instalacji pozabudynkowych dla inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej o obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap I" przy ul. Księżnej Ogińskiej 2 w Bobrku 2017-10-23 08:19:10
Ogłoszenie o przetargu na wynajem na terenie szpitala w Oświęcimiu pawilonu o powierzchni 19m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej 2017-09-27 13:22:30
DPS Bobrek: Adaptacja pomieszczenia na łazienkę - poddasze Oddziału VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-08-30 10:27:29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2017-08-22 11:25:46
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kętach: zapytanie ofertowe na roboty budowlane (3.07.2017r.) - unieważnione 2017-07-18 08:41:30
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kętach: zapytanie ofertowe na roboty budowlane (18.07.2017r.) 2017-07-18 08:39:47
DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach Oddziału III 2017-07-11 13:36:34
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach VII-XII 2017 r. 2017-06-12 14:13:50
DPS Bobrek: wykonanie kompletnej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap I" 2017-05-09 08:19:56
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-01-10 13:56:51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10