Dokumenty: 151

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Asystent osoby niepełnosprawnej 2013-03-28 12:22:30
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wilamowickiej w Rajsku 2013-05-27 12:37:38
DPS Bobrek: Adaptacja pomieszczenia na łazienkę - poddasze Oddziału VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-08-30 10:27:29
DPS Bobrek: Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2016-02-10 12:01:38
DPS Bobrek: Dostawa i montaż centralki ppoż do DPS w Bobrku (zapytanie ofertowe) 2016-09-16 14:14:40
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-01-10 13:56:51
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (zapytanie ofertowe) 2016-01-27 08:29:44
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku II postępowanie (zapytanie ofertowe) 2016-02-08 08:39:28
DPS Bobrek: Dostawa urządzeń kuchennych dla DPS w Bobrku 2016-11-24 10:34:02
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-12-18 09:16:34
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2016-12-21 14:08:25
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2017 r. 2016-12-12 13:26:56
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2017 r. - II postępowanie 2016-12-19 14:53:40
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach VII-XII 2017 r. 2017-06-12 14:13:50
DPS Bobrek: Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż używanych składników rzeczowych majątku ruchomego 2016-08-04 09:26:29
DPS Bobrek: Ogłoszenie o używanych składnikach majątku ruchomego 2016-09-13 08:13:03
DPS Bobrek: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku 2013-09-24 13:18:21
DPS Bobrek: Przebudowa i budowa instalacji pozabudynkowych dla inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej o obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap I" przy ul. Księżnej Ogińskiej 2 w Bobrku 2017-10-13 14:33:10
DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach DPS w Bobrku 2016-11-23 14:30:57
DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach Oddziału III 2017-07-11 13:36:34

1 2 3 4 5 6 7 8