Dokumenty: 188

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach I-VI 2020 r. 2019-12-20 10:50:05
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2020 r. 2019-12-13 11:56:23
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-12-09 09:53:39
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-12-05 07:18:59
DPS Bobrek: Rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia budynku "C" DPS w Bobrku 2019-12-03 14:20:13
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-11-25 14:53:06
DPS Bobrek: Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego 2019-10-17 12:27:52
DPS Bobrek: Roboty malarskie w klatce schodowej południowej budynku "A" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-09-05 13:43:26
DPS Bobrek: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - zapytanie ofertowe II postępowanie 2019-06-21 08:37:15
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (w miesiącach VII-XII 2019 r.) 2019-06-14 12:44:26
DPS Bobrek: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-06-14 12:35:17
DPS Bobrek: Przebudowa i budowa instalacji pozabudynkowych dla inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap III" przy ul. Księżnej Ogińskiej 2 w Bobrku 2019-06-10 12:24:33
DPS Bobrek: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-06-10 12:21:50
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-02-20 13:47:14
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-21 08:09:12
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-14 12:44:37
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2019 r. 2018-12-13 08:07:11
DPS Bobrek: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-06 14:17:54
DPS Bobrek: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-06 10:17:41
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-04 09:56:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe