Dokumenty: 220

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-01-21 07:47:27
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-01-21 07:42:52
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-01-21 07:38:05
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 8/13 na realizację inwestycji drogowej 2013-12-05 07:23:16
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-12-05 07:17:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-11-14 07:19:27
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji 2013-11-08 07:45:52
Obwieszczenie Starosty Ośiwęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-10-14 07:29:56
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-10-14 07:26:05
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-10-07 07:37:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej 2013-09-26 07:54:19
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-09-09 07:33:20
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o podjęciu postępostępowania i ponownym zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-09-02 07:45:58
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 2013-08-29 07:22:03
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-08-26 07:24:59
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złozeniu wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-30 09:01:17
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji na realizację inwestycji drogowej 2013-07-30 07:08:55
Obwieszczenie Starosty Oświecimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-26 13:30:35
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-25 07:38:36
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-18 07:30:28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11