Dokumenty: 213

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego decyzji Starosty Oświęcimskiego orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2015-11-13 07:47:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-10-19 08:48:40
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 7/15 z dnia 11.08.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-09-01 07:29:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2015-08-18 07:41:39
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-08-18 07:37:06
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-07-31 07:28:53
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-07-23 07:37:30
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”. 2015-07-14 08:00:26
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zmianie postanowienia 2015-07-14 07:20:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2015-06-12 07:25:44
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-05-29 07:23:59
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-05-13 07:32:37
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-04-15 08:00:46
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-03-17 08:08:11
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowień: o podjęciu postępowania, o ponownym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym 2015-03-17 07:58:18
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 5/15 z dnia 12.02.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-03-05 14:12:08
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-02-23 07:25:27
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-02-16 09:58:11
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/15 z dnia 21.01.2015 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 2015-02-16 07:24:17
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-02-02 08:42:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11