Dokumenty: 220

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego w sprawie korekty wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową 2018-11-30 07:45:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2018-11-20 11:26:10
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-10-16 08:12:51
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-10-09 13:49:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 5/18 z dnia 30.08.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-08-31 07:49:16
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-08-29 15:16:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-07-26 08:21:47
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-07-20 12:33:57
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-07-18 09:06:44
Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa - ZTPO 2018-07-02 10:40:07
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2018-06-29 07:46:37
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-06-27 12:32:27
OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W OŚWIĘCIMIU. 2018-05-10 07:18:29
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-05-09 11:12:25
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-05-08 07:55:28
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2018-04-30 08:57:45
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-04-30 08:56:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej 2018-04-25 07:53:41
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-03-26 08:11:34
Obwieszczenie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”. 2018-02-26 08:41:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11