Dokumenty: 53

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty. 2017-03-29 09:00:11
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2017-03-02 08:19:07
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym - I- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2017-03-02 08:17:33
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym - II - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2017-03-02 08:16:15
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2016-10-28 09:06:08
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięte 2016-04-08 07:51:37
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięte 2015-07-13 11:39:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektora w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu w Kętach - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10. 2015-06-10 09:06:02
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2014-11-27 13:16:21
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Zamiejscowym Referacie Wydziału Architektury i Budownictwa w Kętach w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10. 2014-11-21 09:54:51
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska - nierozstrzygnięte 2014-06-20 10:30:07
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg - rozstrzygnięte. 2014-05-12 08:44:38
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego - rozstrzygnięte. 2014-05-12 08:41:56
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Rady - rozstrzygnięte 2014-05-09 08:56:20
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym - rozstrzygnięte 2014-05-09 08:55:11
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora - w Biurze Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu- rozstrzygnięte 2013-11-13 09:44:32
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora - dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu- rozstrzygnięte 2013-11-13 09:42:21
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych- rozstrzygnięte 2013-10-29 15:47:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - unieważnione 2013-10-17 09:31:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg- unieważnione 2013-09-25 14:05:25

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe