Dokumenty: 58

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2012-02-16 08:03:06
Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2012-02-16 08:08:04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2012-04-26 15:03:34
Ogloszenie o naborze na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2012-03-16 13:15:39
Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięte 2018-01-23 09:16:59
Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska podinspektora - dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu - rozstrzygnięte 2013-04-10 13:43:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - rozstrzygnięte 2013-02-13 07:48:12
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami -Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10- nierozstrzygnięty 2018-08-16 14:31:38
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektora w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu w Kętach - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10. 2015-06-10 09:06:02
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - unieważnione 2013-10-17 09:31:56
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych- rozstrzygnięte 2013-10-29 15:47:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Biurze Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-08-23 09:21:11
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora - dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu- rozstrzygnięte 2013-11-13 09:42:21
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora - dyżurnego w Biurze Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 32-602 Oświęcim, ul. Zatorska 2- rozstrzygnięty 2017-12-05 16:48:05
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora - w Biurze Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu- rozstrzygnięte 2013-11-13 09:44:32
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-10-17 09:35:12
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty. 2017-03-29 09:00:11
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Rady - rozstrzygnięte 2014-05-09 08:56:20
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Rady - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-09-25 15:02:05
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zamówień Publicznych - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10- rozstrzygnięty 2018-07-12 14:43:59

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe