Dokumenty: 62

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 2019-07-10 13:58:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - unieważnienie naboru 2019-07-10 13:12:25
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Audytora wewnętrznego w wymiarze 2/5 etatu - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2019-07-03 13:58:57
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 2019-07-03 13:26:53
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul.Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2019-02-01 12:44:16
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - nierozstrzygnięty 2018-12-04 13:50:56
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul.Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-12-03 11:15:55
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu - II - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-11-08 14:19:33
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu - I - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-11-08 14:16:48
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-10-17 09:35:12
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Rady - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-09-25 15:02:05
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Biurze Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty 2018-08-23 09:21:11
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami -Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10- nierozstrzygnięty 2018-08-16 14:31:38
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zamówień Publicznych - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10- rozstrzygnięty 2018-07-12 14:43:59
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10-rozstrzygnięty 2018-06-14 09:36:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środdowiska-Starsotwo Powiatowe w Oświęcimiu,ul.Wyspiańskiego 10,32-602 Oświęcim. 2018-06-12 13:59:45
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10-rozstrzygnięty 2018-04-20 13:31:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10-rozstrzygnięty 2018-04-20 13:30:07
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym - II- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10- rozstrzygnięty 2018-04-20 12:44:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym - I - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 2018-04-20 12:11:09

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe