Dokumenty: 10

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-10-27 12:22:58
Wyniki otwartego konkursu ofert - Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2016 roku. 2015-11-25 12:02:48
Otwarty konkurs ofert - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-11-08 10:38:16
Wyniki otwartego konkursu ofert - Prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2016r. - Uchwała Nr 193/401/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 listopada 2016r. 2016-11-30 10:27:53
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Oświęcimskim 2017-07-06 13:48:33
Otwarty konkurs ofert - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 2017-10-26 10:32:40
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2018 roku - Uchwała Nr 239/665/2017 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2017r. 2017-11-30 13:20:42
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Oświęcimskim w 2018r. 2018-04-06 12:54:49
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oświęcimskiego w 2019r. 2018-10-31 12:32:44
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 2018-11-15 07:57:16