Dokumenty: 25

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2019 2019-06-11 11:41:28
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie powiatu oświęcimskiego - 2019 2019-03-27 09:39:53
Konsultacje projektu uchwały w w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego 2019-03-01 07:48:12
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-12-21 09:59:01
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-10-19 11:21:13
WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM 2018-08-14 14:50:09
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018 2018-07-02 12:58:35
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi 2018-06-08 09:10:42
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2018-03-14 14:47:10
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018 2018-01-31 13:24:35
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2017 2018-01-31 10:17:21
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-12-13 07:22:55
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-04 14:49:26
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświecimskiego - 2017 2017-05-18 12:01:29
Konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-03-01 11:45:54
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświecimskiego 2017-02-23 09:27:38
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-12-15 09:00:14
Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi 2016-11-21 13:33:26
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-13 09:42:54
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2016-02-04 13:29:07

1 2