Dokumenty: 6

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie powolania zespołu stałego do spraw opracowania raportu o stanie powiatu oświęcimskiego 2020-02-24 09:57:26
Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 lutego 2020 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekunczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2020 2020-02-24 09:49:48
Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie powołania Komisji Opiniującej Wnioski OSP o udzielenie dotacji przez powiat oświęcimski w 2020 roku 2020-02-10 09:52:06
Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II do km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" 2020-02-10 09:49:07
Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506, 27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski" 2020-02-10 09:37:27
Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 stycznia 2020 r., w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2020 roku 2020-01-13 10:57:47

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe