Dokumenty: 40

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-06-26 09:04:44
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-06-18 14:10:20
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem 2019-06-13 12:52:07
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego. 2019-06-06 13:47:19
Zarządzanie Nr 17/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego i utrzymania pogotowia przeciwpowodziowego. 2019-06-06 13:30:01
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-06-06 13:11:16
Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2019-06-06 12:46:53
Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 19 kwietnia 2019 r. 2019-04-18 13:33:40
Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie powołania zespołu analizy ryzyka. 2019-04-18 13:29:59
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-03-27 10:15:32
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej Wnioski OSP o udzielenie dotacji przez powiat oświęcimski w 2019 roku 2019-03-27 10:11:48
Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielenia zamówień publicznych 2019-03-14 11:08:49
Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r. dotyczącego organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-03-05 12:20:13
Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Oświęcimskiego Nr 21/2018 z dnia 15 maja 2018 roku. 2019-03-05 12:19:44
Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2019 2019-03-05 12:01:49
Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-02-11 11:27:48
Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opuszczenia do połowy flag na masztach przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-02-11 11:21:03
Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi 2019-02-11 11:15:36
Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r. 2019-01-17 13:34:46
Zarządzanie Nr 1/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2019 r. 2019-01-17 13:27:22

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe