Dokumenty: 33

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzanie Nr 1/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2019 r. 2019-01-17 13:27:22
Zarządzanie Nr 17/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego i utrzymania pogotowia przeciwpowodziowego. 2019-06-06 13:30:01
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej Wnioski OSP o udzielenie dotacji przez powiat oświęcimski w 2019 roku 2019-03-27 10:11:48
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-03-27 10:15:32
Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie powołania zespołu analizy ryzyka. 2019-04-18 13:29:59
Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 19 kwietnia 2019 r. 2019-04-18 13:33:40
Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 2019-09-02 13:29:26
Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2019-06-06 12:46:53
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-06-06 13:11:16
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego. 2019-06-06 13:47:19
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem 2019-06-13 12:52:07
Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r. 2019-01-17 13:34:46
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-06-18 14:10:20
Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-06-26 09:04:44
Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad rachunkowości 2019-07-23 14:15:16
Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2019-07-23 14:22:28
Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 2019-07-23 14:27:31
Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły lub placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora szkoły lub placówki 2019-07-24 13:19:27
Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-09-02 13:33:48
Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-09-02 13:36:48

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe