Dokumenty: 47

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2019 r.,w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2019 r. 2019-11-25 12:55:38
Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r., dotyczacego organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 12:57:53
Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi z art. 130a. ustawy - Prawo o ruchu drogowym w Powiecie Oświęcimskim, przepadku pojazdu na rzecz Powiatu i dalszych czynności z nim związanych 2019-11-25 13:00:02
Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 stycznia 2019 r., w sprawie opuszczenia do połowy flag na masztach przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 13:00:44
Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 lutego 2019 r., w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-25 13:01:13
Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2019 2019-11-25 13:01:45
Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 lutego 2019 r., w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Oświęcimskiego Nr 21/2018 z dnia 15 maja 2018 roku. 2019-11-25 13:02:18
Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 marca 2019 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r. dotyczącego organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:03:37
Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 marca 2019 r., w sprawie zmian w Regulaminie udzielenia zamówień publicznych 2019-11-25 13:04:15
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie powołania Komisji Opiniującej Wnioski OSP o udzielenie dotacji przez powiat oświęcimski w 2019 roku 2019-11-25 13:04:47
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 marca 2019 r., w sprawie wyznaczenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-11-25 13:05:24
Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie powołania zespołu analizy ryzyka 2019-11-25 13:05:58
Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 19 kwietnia 2019 r. 2019-11-25 13:06:30
Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 2019-11-25 13:07:50
Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:08:23
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 maja 2019 r., w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 13:09:23
Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 maja 2019 r., w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego i utrzymania pogotowia przeciwpowodziowego 2019-11-25 13:10:33
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 maja 2019 r., w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 13:11:03
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2019 r., w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem 2019-11-25 13:11:33
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 czerwca 2019 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 13:12:10

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe