Dokumenty: 145

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 145/173/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. 2019-08-14 14:49:27
Uchwała Nr 144/172/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. 2019-08-14 14:48:59
Uchwała Nr 143/171/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-08-14 14:29:59
Uchwała Nr 142/170/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia dla p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-08-14 14:28:07
Uchwała Nr 141/169/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-08-07 15:24:03
Uchwała Nr 140/168/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 140-1/168/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 140/168/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-07 15:20:29
Uchwała Nr 139/167/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Alei Fryderyka Chopina w Zatorze oraz ustalenia jej przebiegu. 2019-08-05 14:59:15
Uchwała Nr 138/166/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-08-05 14:57:32
Uchwała Nr 137/165/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-08-05 14:55:57
Uchwała Nr 136/164/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2019-08-05 14:43:18
Uchwała Nr 135/163/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-24 08:21:41
Uchwała Nr 134/162/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 134-1/162/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 134/162/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-24 08:17:29
Uchwała Nr 133/161/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-07-18 10:50:05
Uchwała Nr 132/160/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz realizacji projektu w ramach 9. osi priorytetowej Region Spójny Społecznie poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, konkurs NR RPMP. 09.02.03-IP.01-12-017/19. 2019-07-18 10:42:26
Uchwała Nr 131/159/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 131-1/159/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 131/159/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-15 14:32:23
Uchwała Nr 130/158/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 130-1/158/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 130/158/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-15 14:26:46
Uchwała Nr 129/157/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 129-1/157/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 129/157/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-11 07:50:33
Uchwała Nr 128/156/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-07-05 08:40:32
Uchwała Nr 127/155/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-07-05 08:39:35
Uchwała Nr 126/154/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-03 15:05:40

1 2 3 4 5 6 7 8

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe