Dokumenty: 33

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 33/61/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2019-03-14 14:36:00
Uchwała Nr 32/60/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2019-03-14 14:33:48
Uchwała Nr 31/59/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2019-03-14 14:32:29
Uchwała Nr 30/58/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2019-03-14 14:30:28
Uchwała Nr 29/57/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw nagród za osiągnięcia sportowe. 2019-03-14 14:28:10
Uchwała Nr 28/56/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe. 2019-03-14 14:21:41
Uchwała Nr 27/55/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji gospodarowania mieniem w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2019-03-14 14:16:01
Uchwała Nr 26/54/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 26-1/54/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 26/54/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-03-13 07:59:24
Uchwała Nr 25/53/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2019-03-08 08:45:03
Uchwała Nr 24/52/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 24-1/52/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 24/52/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-03-07 10:11:56
Uchwała Nr 23/51/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-03-07 09:39:15
Uchwała Nr 22/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 6 grudnia 2018 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2019-03-06 13:45:08
Uchwała Nr 21/49/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Chylak do występowania do odpowiednich instytucji i organów celem uzyskania materiałów niezbędnych do opracowania „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego za lata 2017-2018”. 2019-03-06 13:36:39
Uchwała Nr 20/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2019-03-06 13:23:47
Uchwała Nr 19/47/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 19-1/47/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 19/47/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-02-28 11:23:46
Uchwała Nr 18/46/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-02-28 11:13:04
Uchwała Nr 17/45/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 17 stycznia 2019 r. w dziedzinie: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 2019-02-13 14:20:17
Uchwała Nr 16/44/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-02-13 08:12:15
Uchwała Nr 15/43/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019. 2019-02-13 08:06:51
Uchwała Nr 14/42/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Chodniki w Oświęcimiu wraz z ustaleniem jej przebiegu. 2019-02-01 10:03:21

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe