Dokumenty: 87

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 87/115/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 51/496/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie ustalenia podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2019-05-22 09:51:41
Uchwała Nr 86/114/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. 2019-05-22 09:37:02
Uchwała Nr 85/113/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 2019-05-22 09:34:43
Uchwała Nr 84/112/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie sprostowania ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. 2019-05-22 09:32:49
Uchwała Nr 83/111/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-22 09:07:25
Uchwała Nr 82/110/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 82-1/110/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 82/110/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-22 08:20:20
Uchwała Nr 81/109/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski w konkursach „Na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW” oraz „Na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego”. 2019-05-16 08:35:04
Uchwała Nr 80/108/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-16 08:13:55
Uchwała Nr 79/107/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 79-1/107/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 79/107/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-15 07:47:29
Uchwała Nr 78/106/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, tj. przebudowanej ul. Kusocińskiego, rozbudowanej ul. Zajazdowej na odcinku od km 0+283,77 – 0+582,89 oraz przebudowanego fragmentu ul. Zagrodowej na odcinku pomiędzy ul. Sadową a ul. Zagrodową oraz ustalenia ich przebiegu. 2019-05-09 07:34:30
Uchwała Nr 77/105/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia dla kierownika zakładu opieki zdrowotnej. 2019-05-09 07:29:05
Uchwała Nr 76/104/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. 2019-05-08 08:37:30
Uchwała Nr 75/103/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-05-08 08:34:09
Uchwała Nr 74/102/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-08 08:31:30
Uchwała Nr 73/101/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 73-1/101/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 73/101/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-08 08:27:53
Uchwała Nr 72/100/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1. 2019-05-07 15:50:04
Uchwała Nr 71/99/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Bema 8. 2019-05-07 15:41:44
Uchwała Nr 70/98/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów z Ministerstwem Obrony Narodowej. 2019-05-07 15:30:50
Uchwała Nr 69/97/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 69-1/97/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 69/97/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-30 16:36:40
Uchwała Nr 68/96/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 68-1/96/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 68/96/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-30 16:32:38

1 2 3 4 5

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe