Dokumenty: 27

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu analizy ryzyka 2018-07-19 11:47:57
Zarządzanie Nr 30/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu 2018-07-19 11:18:51
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 19 czerwca 2018 r. 2018-06-19 13:45:25
Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-06-19 13:40:29
Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych. 2018-06-19 13:37:03
Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2018-06-19 13:32:05
Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2018-06-19 13:26:22
Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2018-06-19 13:22:35
Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu 2018-06-19 13:17:52
Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań prowadzonych przez Starostę Oświęcimskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej 2018-05-30 11:48:07
Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze". 2018-05-30 11:41:36
Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektów. 2018-05-30 11:36:17
Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. 2018-05-30 11:01:50
Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepenosprawności w Oświęcimiu 2018-05-30 10:58:12
Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze". 2018-03-28 11:17:51
Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie cennika usług dla celów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 2018-03-28 11:12:24
Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w dniu 30 marca 2018r. 2018-03-28 09:47:38
Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia powiatowego pk. "Kwiecień -2018". 2018-03-28 09:31:25
Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 marca 2018r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont. 2018-03-28 09:22:19
Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania powiatowych formacji obrony cywilnej. 2018-02-20 13:07:44

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe