Dokumenty: 13

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze". 2018-03-28 11:17:51
Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie cennika usług dla celów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 2018-03-28 11:12:24
Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w dniu 30 marca 2018r. 2018-03-28 09:47:38
Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia powiatowego pk. "Kwiecień -2018". 2018-03-28 09:31:25
Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 marca 2018r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont. 2018-03-28 09:22:19
Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania powiatowych formacji obrony cywilnej. 2018-02-20 13:07:44
Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2018. 2018-02-20 13:02:52
Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania oraz określenia zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2018-02-20 12:50:02
Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2018-02-20 12:41:54
Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad rachunkowości. 2018-02-20 12:38:23
Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu materiałów zawierających informacje niejawne 2018-01-30 09:10:55
Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2018 roku. 2018-01-11 09:46:24
Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Oświecimskiego z dnia 2 stycznia 2018r. powołania komisji przetargowej. 2018-01-11 09:42:51

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe