Dokumenty: 38

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2018-10-11 14:29:27
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania,obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2018-10-11 14:29:21
Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad rachunkowości. 2018-10-11 14:29:09
Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego 2018-10-11 14:14:19
Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2018-10-11 14:08:21
Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2018-09-21 12:41:55
Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn. "Zakup sprzętu informatycznego" Projektu nr RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16 pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 9.05.2018 r. 2018-08-24 09:53:09
Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn."Dostawy bazy BDOT i GESUT" Projektu nr RPMP.02.01.04-12-0061/16/00-XVII/44/FE/16 pn.E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 9.05.2018 r. 2018-08-24 09:43:14
Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn. "Zakup sprzętu informatycznego" Projektu nr RPMP.02.01.04.-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16 pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 9.05.2018 r. 2018-08-24 09:30:15
Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2018-08-24 09:07:31
Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2018-08-24 09:02:16
Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu analizy ryzyka 2018-07-19 11:47:57
Zarządzanie Nr 30/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu 2018-07-19 11:18:51
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 19 czerwca 2018 r. 2018-06-19 13:45:25
Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-06-19 13:40:29
Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych. 2018-06-19 13:37:03
Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2018-06-19 13:32:05
Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2018-06-19 13:26:22
Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2018-06-19 13:22:35
Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu 2018-06-19 13:17:52

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe