Dokumenty: 227

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 79/773/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2018-04-26 12:39:31
Uchwała Nr 78/772/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-04-26 12:36:15
Uchwała Nr 77/771/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-04-26 12:35:29
Uchwała Nr 76/770/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 76-1/770/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 76/770/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-04-26 12:33:38
Uchwała Nr 75/769/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Oświęcimskiego. 2018-04-20 11:03:25
Uchwała Nr 74/768/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”. 2018-04-20 11:01:59
Uchwała Nr 73/767/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”. 2018-04-20 10:59:50
Uchwała Nr 72/766/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”. 2018-04-20 10:59:34
Uchwała Nr 71/765/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie książek z Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu do Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. 2018-04-20 10:51:49
Uchwała Nr 70/764/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-04-20 10:49:46
Uchwała Nr 69/763/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2018-04-20 10:42:52
Uchwała Nr 68/762/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby na inspektora ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-04-20 10:36:58
Uchwała Nr 67/761/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2018-04-20 10:31:00
Uchwała Nr 66/760/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-04-13 11:04:59
Uchwała Nr 65/759/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. 2018-04-13 11:04:34
Uchwała Nr 64/758/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 64-1/758/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 64/758/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-04-13 11:04:22
Uchwała Nr 63/757/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego Szymonowi Wojnarskiemu do reprezentowania Zarządu Powiatu w Oświęcimiu we wszelkich postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym z udziałem Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. 2018-04-13 10:10:25
Uchwała Nr 62/756/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 2018-04-05 10:48:55
Uchwała Nr 61/755/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 r. 2018-04-05 10:39:25
Uchwała Nr 60/754/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-04-05 10:37:04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe