Dokumenty: 227

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 99/793/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do rozliczenia projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” w ramach programu Erasmus+”. 2018-06-01 11:43:04
Uchwała Nr 98/792/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4. 2018-06-01 11:39:13
Uchwała Nr 97/791/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2018-06-01 11:39:06
Uchwała Nr 96/790/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odwołania Pani Zofii Jarosz ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu. 2018-06-01 11:38:58
Uchwała Nr 95/789/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora instytucji kultury – Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. 2018-05-23 12:29:45
Uchwała Nr 94/788/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. 2018-05-23 12:29:37
Uchwała Nr 93/787/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-05-23 12:29:27
Uchwała Nr 92/786/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 92-1/786/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 92/786/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-05-23 12:29:19
Uchwała Nr 91/785/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, 32-615 Grojec, Aleja Ogrodowa 1. 2018-05-16 13:26:25
Uchwała Nr 90/784/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji oceniającej prace złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu na plakat o tematyce antysmogowej. 2018-05-16 13:26:18
Uchwała Nr 89/783/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki nr 755/75 wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78 położonych w Jawiszowicach. 2018-05-16 13:26:09
Uchwała Nr 88/782/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 88-1/782/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 88/782/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-05-16 13:26:00
Uchwała Nr 87/781/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-05-16 13:25:51
Uchwała Nr 86/780/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/698/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018. 2018-05-16 13:25:42
Uchwała Nr 85/779/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-05-08 16:58:43
Uchwała Nr 84/778/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 84-1/778/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 84/778/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-05-08 16:56:13
Uchwała Nr 83/777/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-05-08 16:52:59
Uchwała Nr 82/776/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku w ramach programu Współpraca transgraniczna, priorytet Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja. 2018-04-26 12:43:41
Uchwała Nr 81/775/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus+. 2018-04-26 12:42:39
Uchwała Nr 80/774/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach programu Erasmus+. 2018-04-26 12:41:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe