Dokumenty: 227

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 119/813/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2018-06-20 11:42:55
Uchwała Nr 118/812/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania Pani Marii Wilgus ze stanowiska Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2018-06-20 11:42:41
Uchwała Nr 117/811/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczni – Pedagogicznej w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim. 2018-06-20 11:42:16
Uchwała Nr 116/810/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. K. Bielenina w Brzeszczach, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze. 2018-06-20 11:42:00
Uchwała Nr 115/809/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach o długości 520 m. 2018-06-20 11:41:44
Uchwała Nr 114/808/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 114-1/808/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 114/808/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-06-20 11:41:17
Uchwała Nr 113/807/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego brutto dla Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2018-06-14 08:42:26
Uchwała Nr 112/806/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2018-06-14 08:41:49
Uchwała Nr 111/805/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2018-06-14 08:37:43
Uchwała Nr 110/804/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Oświęcimskiemu. 2018-06-14 08:37:01
Uchwała Nr 109/803/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 109-1/803/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 109/803/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-06-12 15:09:38
Uchwała Nr 108/802/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowę nowoczesnej Europy, w ramach programu ERASMUS+. 2018-06-12 15:04:51
Uchwała Nr 107/801/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej w ramach programu ERASMUS+. 2018-06-12 14:57:59
Uchwała Nr 106/800/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości w ramach programu ERASMUS+. 2018-06-12 14:45:27
Uchwała Nr 105/799/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu przez Jednostkę. 2018-06-12 14:38:30
Uchwała Nr 104/798/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-06-07 08:07:37
Uchwała Nr 103/797/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 103-1/797/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 103/797/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-06-07 08:07:28
Uchwała Nr 102/796/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-06-06 14:39:05
Uchwała Nr 101/795/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr XLVI/413/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-06-06 14:38:40
Uchwała Nr 100/794/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/640/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 205/413/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Oświęcimskim. 2018-06-01 11:43:12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe