Dokumenty: 227

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 178/872/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy do realizacji projektu pn. Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości w ramach programu Erasmus+. 2018-10-04 15:40:59
Uchwała Nr 177/871/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 49/743/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2018. 2018-10-04 14:59:20
Uchwała Nr 176/870/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr LI/448/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-10-04 14:34:57
Uchwała Nr 175/869/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-10-04 14:34:47
Uchwała Nr 174/868/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/698/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2018 zobowiązań do umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018. 2018-09-25 14:15:34
Uchwała Nr 173/867/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu ciężarowego Volkswagen T4 na rzecz OTOZ Animals Oddział Oświęcim 2018-09-19 11:52:00
Uchwała Nr 172/866/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 2018-09-19 11:40:42
Uchwała Nr 171/865/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 oraz Uchwała Nr 171-1/865/2018 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 171/865/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 2018-09-19 11:29:04
Uchwała Nr 170/864/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach 2018-09-14 10:45:36
Uchwała Nr 169/863/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 2018-09-12 11:06:09
Uchwała Nr 168/862/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kęty do kategorii dróg publicznych gminnych 2018-09-12 11:05:50
Uchwała Nr 167/861/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z 4 września 2018 r. w sprawie opinii do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zator na lata 2018-2020" 2018-09-12 11:05:26
Uchwała Nr 166/860/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-09-03 11:36:14
Uchwała Nr 165/859/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 165-1/859/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 165/859/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-09-03 11:35:47
Uchwała Nr 164/858/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. K. Bielenina w Brzeszczach. 2018-08-31 09:04:14
Uchwała Nr 163/857/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. K. Bielenina w Brzeszczach. 2018-08-31 09:04:03
Uchwała Nr 162/856/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu. 2018-08-31 09:03:54
Uchwała Nr 161/855/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu. 2018-08-31 09:03:44
Uchwała Nr 160/854/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia standardów odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz podziału dróg powiatowych wg tych standardów. 2018-08-31 09:03:30
Uchwała Nr 159/853/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Prusa w Oświęcimiu. 2018-08-29 08:21:47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe