Dokumenty: 161

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 152/846/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 152-1/846/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 152/846/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-08-07 09:30:15
Uchwała Nr 151/845/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-08-07 09:28:00
Uchwała Nr 150/844/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-08-07 09:26:46
Uchwała Nr 149/843/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2018-08-02 10:09:36
Uchwała Nr 148/842/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu wraz z ustaleniem jej przebiegu. 2018-08-02 10:09:30
Uchwała Nr 147/841/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nabycia na własność Powiatu Oświęcimskiego działek nr 2025/1 i nr 2025/2 (obręb Oświęcim) zajętych pod ulicę Szpitalną. 2018-08-02 10:09:23
Uchwała Nr 146/840/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2018-08-02 10:09:16
Uchwała Nr 145/839/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2018-08-02 10:09:08
Uchwała Nr 144/838/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-08-02 10:08:57
Uchwała Nr 143/837/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-07-24 11:27:02
Uchwała Nr 142/836/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 142-1/836/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 142/836/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-07-24 11:24:59
Uchwała Nr 141/835/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-07-10 16:30:52
Uchwała Nr 140/834/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 140-1/834/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 140/834/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-07-10 16:30:20
Uchwała Nr 139/833/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2018-07-10 16:29:39
Uchwała Nr 138/832/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim. 2018-07-10 16:28:43
Uchwała Nr 137/831/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. K. Bielenina w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1. 2018-07-10 16:27:35
Uchwała Nr 136/830/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 2018-07-10 16:26:37
Sprostowanie do Uchwały Nr 111/805/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2018-07-06 13:16:17
Uchwała Nr 135/829/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-07-06 12:19:47
Uchwała Nr 134/828/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 134-1/828/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 134/828/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-07-06 12:17:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe