Dokumenty: 28

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XLIV/409/2018 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-04-17 15:43:27
Uchwała Nr XLIV/408/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-04-17 15:43:19
Uchwała Nr XLIII/407/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grojcu. 2018-03-28 14:13:35
Uchwała Nr XLIII/406/2018 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulicy Jana Kantego nazwy ulica Świętego Jana Kantego w Kętach w zapisie „Św. Jana Kantego”. 2018-03-28 14:11:56
Uchwała Nr XLIII/405/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wieloletniej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 2018-03-28 14:09:53
Uchwała Nr XLIII/404/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 – 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”. 2018-03-28 14:07:43
Uchwała Nr XLIII/403/2018 w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-03-28 14:05:48
Uchwała Nr XLIII/402/2018 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-03-28 14:04:04
Uchwała Nr XLIII/401/2018 w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś”. 2018-03-28 14:02:06
Uchwała Nr XLIII/400/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2018-03-28 13:57:35
Uchwała Nr XLIII/399/2018 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2018-03-28 13:53:18
Uchwała Nr XLIII/398/2018 w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2018 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2018-03-28 13:51:17
Uchwała Nr XLIII/397/2018 w sprawie połączenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2018-03-28 13:49:16
Uchwała Nr XLIII/396/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z przeznaczeniem na zadanie pn. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – modernizacja budynku szkoły. 2018-03-28 13:46:45
Uchwała Nr XLIII/395/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/328/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-03-28 13:44:05
Uchwała Nr XLIII/394/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-03-28 13:36:57
Uchwała Nr XLIII/393/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-03-28 13:36:20
Uchwała Nr XLII/392/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-03-28 13:35:36
Uchwała Nr XLII/391/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-03-06 08:57:02
Uchwała Nr XLI/390/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/193/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2018-02-05 14:46:43

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe