Dokumenty: 35

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 43A/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 29 grudnia 2017r. 2018-01-11 09:29:22
Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zasad udostępniania lub przekazaywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2018-01-11 09:25:44
Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2018-01-11 09:17:22
Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2018-01-11 09:14:03
Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 grudnia 2017r. w sparwie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2018-01-11 08:48:16
Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 września 2017r. w sprawie wprowadzenia uproszczenia w ewidencji pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2017-12-12 16:28:20
Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Oswięcimskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu z dnia 22 grudnia 2017r. 2017-12-12 16:23:12
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2017-12-12 16:19:16
Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 2017-12-12 16:14:39
Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2015 r. z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2017-11-24 09:39:53
Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Oświęcimskiego z dni 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2017-11-20 14:08:19
Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 listopda 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-11-20 14:04:28
Zarządzenie Nr 31a/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu 2017-11-20 14:01:28
Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 października 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach". 2017-10-19 09:18:35
Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 października 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacja projektu pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. 2017-10-18 14:24:28
Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji mikroprojektu "Nasze dziedzictwo - nasza przyszłość". 2017-10-17 12:55:23
Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn. "Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGIB" w ramach Projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r., nr RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16. 2017-10-16 13:45:02
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 października 2017 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2017-10-16 11:31:00
Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości. 2017-10-04 12:53:18
Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 września 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji programu "Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej". 2017-09-28 14:22:44

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe