Dokumenty: 22

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 października 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach". 2017-10-19 09:18:35
Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 października 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacja projektu pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. 2017-10-18 14:24:28
Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji mikroprojektu "Nasze dziedzictwo - nasza przyszłość". 2017-10-17 12:55:23
Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn. "Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGIB" w ramach Projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r., nr RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16. 2017-10-16 13:45:02
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 października 2017 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2017-10-16 11:31:00
Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości. 2017-10-04 12:53:18
Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 września 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji programu "Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej". 2017-09-28 14:22:44
Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 września 2017 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania. 2017-09-18 14:18:50
Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 września 2017 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r., dotyczącego organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2017-09-15 08:40:27
Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 lipca 2017 r., w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu. 2017-07-10 12:31:53
Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 czerwca 2017 r., w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2017-06-12 10:59:13
Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych. 2017-06-09 12:43:00
Zarządzenie Nr 15A/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 maja 2017 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu. 2017-06-09 12:41:13
Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 maja 2017 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 września 2016 r., w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2017-05-22 08:37:55
Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 14 kwietnia 2017 r. 2017-04-11 14:15:26
Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu. 2017-04-11 13:14:34
Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn. „Digitalizację dokumentów analogowych PZGIK – rodzaj 1” w ramach Projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego” zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r., nr RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16. 2017-04-06 15:03:36
Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 marca 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego”. 2017-03-21 10:28:03
Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 lutego 2017 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie powołenia Zespołu Zadaniowego do przeprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego i wdrożenia procedury oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2017-02-20 08:25:35
Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 stycznia 2017 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Powiecie Oświęcimskim na rok 2017 2017-02-08 11:29:17

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe