Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXIX/281/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2017-04-03 15:04:44
Uchwała Nr XXIX/280/2017 w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2017-04-03 15:02:03
Uchwała Nr XXIX/279/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz Starosty Oświęcimskiego. 2017-04-03 14:59:13
Uchwała Nr XXIX/278/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2017-04-03 14:54:51
Uchwała Nr XXIX/277/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-04-03 14:48:28
Uchwała Nr XXVIII/276/2017 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18. 2017-02-23 11:58:54
Uchwała Nr XXVIII/275/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 2017-02-23 11:58:20
Uchwała Nr XXVII/274/2017 w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu poprzez zmianę siedziby. 2017-01-30 13:19:37
Uchwała Nr XXVII/273/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2017. 2017-01-30 13:17:35
Uchwała Nr XXVII/272/2017 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmku. 2017-01-30 13:15:54
Uchwała Nr XXVII/271/2017 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku. 2017-01-30 13:12:08
Uchwała Nr XXVII/270/2017 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmku. 2017-01-30 13:10:25
Uchwała Nr XXVII/269/2017 w sprawie likwidacji Technikum w Chełmku. 2017-01-30 13:08:46
Uchwała Nr XXVII/268/2017 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmku. 2017-01-30 13:06:47
Uchwała Nr XXVII/267/2017 w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2017-01-30 13:03:35
Uchwała Nr XXVII/266/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2017-01-30 13:03:10
Uchwała Nr XXVII/265/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 2017-01-30 13:03:02
Uchwała Nr XXVII/264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 2017-01-30 13:02:54
Uchwała Nr XXVII/263/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas określony pomieszczeń w budynku położonym w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10. 2017-01-30 13:02:45
Uchwała Nr XXVII/262/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego. 2017-01-30 13:02:36

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe